ارتباط با هیات تحریریه

 سردبير: آتنا طوسيان
ليسانس مديريت دولتی
AToosian@Pouya-Gostar.com


 سرویس: ادبيات
مژگان ربانی
فوق ليسانس ادبيات


سرویس: پزشکی
فرهود صدرالسادات
پزشک
Fsadr@Partlastic.com


 سرویس: اجتماعی
بهداد محمدی
روانشناس
Bmohamadi@Pouya-Gostar.com


 سرویس: تاريخ ، نجوم ، دانش ، خودرو
مهدی وفائی
کارشناس الکتروتکنيک
Mvafaei@Pouya-Gostar.com

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه ستاره دانایی می باشد. / پیاده سازی: تکنولوژی اطلاعات گروه صنعتی پارت لاستیک / 2017 ©