ابداعي است که در سال 1999 روي داد. کاغذ سنگ از پودر سنگ توليد می شود. در توليد كاغذهاي سنگي هيچ درختي بريده نمي شود و قطره آبي هدر نمي رود. پودر سنگ،از ضايعات كارخانه هاي سنگ و از معادن سنگي تامين میگردد كه داراي فراواني بسيار بوده و محصول نهايي در پايان مسير بقاء خود نيز بازگشت پذير به طبيعت مي باشد.

دانه دار نبودن بافت کاغذ سنگي باعث شده که سطح آن نسبت به سطح کاغذ معمولي نرم تر و مسطح تر باشد و نيازي به خدمات تکميلي چاپ مثل روکش سلفون و يا لمينت نداشته باشد. اين کاغذ به آساني و بدون ايجاد دود سمي میسوزد. منبع اصلي مواد اوليه آن پسماند معادن و يا سنگ بريهاي سنگ مرمر است که آسياب شده و به پودر سنگ تبديل میگردد. در توليد کاغذ سنگ از آب، اسيد، سفيد کنندهها يا سفيد کنندههاي نوري استفاده نمیگردد.کاغذسنگ میتواند در دستگاههاي Inkjet يا دستگاههاي با مرکب جامد همچون افست، لترپرس و فلکسو استفاده گردد . تولیدکاغذ سنگيک فرآيند دوستدار محيط زيست مي باشد که در اين فرآيند از آب استفاده نشده و هيچ گونه آلودگي هوا را هم در پي نخواهد داشت.
خوشبختانه شرکت های متعددی در حال استفاده و جایگزینی این نوع کـــاغذ در صنایع چاپ، بسته بندی و لوازم تحریر می باشند. چاپ کاتالوگهای تجاری، بروشور، پوستر، نقشه، ساک دستی از نمونه کاربردهای رایج این نوع کاغذها در کشور ما هستند. علاوه بر این موارد، یکی از فعالیت های گسترده در استفاده از این تکنولوژی شرکت دانش بنیان راتینه (www.Ratineh.com) است که اولین سبک از دفترهای تماماً سنگی را ارائه کرده است و با خلاقیت خود طیف کاربردهای کاغذ سنگ را وسعت بخشیده اند. ضمناً یکی از کاربردهای این کاغذها با توجه به بهداشتی بودن آن، در صنایع بسته بندی مواد غذایی است که همچنان در کشور بکر باقی مانده است.
برخي از ويژگي هاي کاغذ سنگي:
-جلوگيري از قطع درختان
-ضد آب
-مقاوم در برابر پارگي
-لطافت
-مقاوم در برابر خوردگي
-برگشت پذيري به طبيعت
-بدون مصرف آب
- بدون توليد پسماند
- ذخيره انرژي،کاهشCO2
به کوشش:مسعود هدشی/شرکت پویاگستر