به جرات مي توان گفت علي کرماني از همکاراني بود که هميشه در ورودي شرکت با روي گشاده و لبخند، پاسخگو و خستگي ناپذير کار مي کرد. روزي که بدون لباس کار با سبد گل و يک جعبه شيريني به ديدار مدير عالي گروه آمده بود تا لوح تقدير و هديه بازنشستگی خود را دريافت کند اشک شوق در چشمانش ديده مي شد.
چقدر با ذوق و شوق صحبت مي کرد. هرازگاهي نگاهي از روي عشق و علاقه به آقاي يزدانبخش مي انداخت و تکه کلامش اين بود هر کس از اين شرکت رفته دوباره برگشته است .
قرار شد ايشان بعد از صرف ناهار گپ و گفتي با تحريريه ستاره دانايي داشته باشند.
ستاره دانايي: آقاي کرماني از چه سالي در گروه استخدام شديد و کدام شرکت ؟
ازخرداد ماه سال 1369- انبار پارت لاستيک
ستاره دانايي : متولد چه سالي هستيد و چند تا فرزند داريد؟
من متولد 1338 هستم و 4 فرزند دارم 3پسر و 1 دختر.
يک پسرم (مجيد)از سال گذشته در MRG بسپار سازه مشغول به کار هست .
از سابقه کاري تون برامون بگين؟
پس از شروع کار در انبار، سال 77 ،به نگهباني پارت لاستيک و بعد از سال 84 تا 88 در پويا گستر سرپرست نگهباني ،سپس در خرداد ماه88 به بسپارسازه منتقل شدم
ستاره دانايي :یکی از خاطرات این 27 سال کاردر گروه رو برامون بگید؟
یکی از خاطرات من برمي گرده به زماني که در بسپار سازه مشغول بود م يک روز که آقاي يزدانبخش آمده بودند شرکت از من پرسيدن که فلاني ( مدير کارخانه اون زمان) هستند يانه ؟ منم درجواب گفتم بله .آقاي يزدانبخش از پله ها داشتند بالا مي رفتند که همکارم يواشکي به من گفت وقتي رفتي گشت بزني در محوطه مدير کارخانه از شرکت رفته بيرون.
منم نميدونستم چي کار کنم ، يادمه هنوز آقاي يزدانبخش به پاگرد اول نرسيده بودند که سريع رفتم و در کمال خجالت جريان رو به ايشون گفتم .
ستاره دانايي: به نظرشما گروه پارت لاستيک گروه موفقي از
نظر پرسنلش هست ؟
والا من چون تو نگهباني کار مي کردم با خيلي ها سرو کار داشتم با شرکت هاي همسايه ، شرکت هاي داخل شهر و خيلي هاي ديگه و با خيلي ها در موردکارشون صحبت مي کردم.
شرايط کار خيلي شرکت ها را ميدونستم. جو صميمي و دوستانه اي که در شرکت ما بود، اين که هميشه به پرسنل به عنوان يک خانواده نگاه مي کردند، همه از نکات مثبت شرکت بود. تو وضعيت اقتصادي که شرکت از نظر مالي وضعيت بدي داشت حقوق ها دير و زود ميشد ولي ما مطمئن بوديم حق مون ضايع نميشه . من هميشه مي ديدم بچه هايي که از شرکت رفته بودن پيگير برگشتشون به شرکت بودند. هرکس از اين شرکت رفته دوباره برگشته است.
ستاره دانايي: شما به عنوان يک نفري که سال ها پست سرپرستي نگهباني را به عهده داشته اولين ويژگي يک کارمند نمونه را چه مي دانيد ؟
به نظرمن نظم و انضباط مهمترين عامل پيشرفت هست. من در طول خدمت کاريم يک روز از سرويس جا نموندم، هميشه قبل از اين که ساعت زنگ بزنه از خواب بيدار شدم.
در ضمن من در طول اين 27 سال يک روز مرخصي استعلاجي هم نداشتم.
ستاره دانايي: آقاي کرماني از زندگيتون راضي هستين ؟
خدا رو خيلي شکر مي کنم. بچه هاي خوبي دارم. خودم با تمام توان براي خوشبختي خانواده ام کار کردم . راضيم به رضاي خدا.
ستاره دانايي: آقاي کرماني بعد از بازنشستگي چه برنامه اي براي زندگيتون داريد؟
تصميم دارم چند ماهي استراحت کنم، خيلي دوست دارم دوباره در همين گروه مشغول به کاربشم.
ستاره دانايي از شما همکار خوب و با اخلاق تشکر مي کند. انشا... در تمام مراحل زندگي موفق و مويد باشيد.
آرزو مي کنيم همه پرسنل در گروه صنعتي پارت لاستيک به افتخار بازنشستگي نائل شوند.
لوح و هديه اي به رسم يادبودتوسط خود آقاي يزدانبخش به ايشان اهداء و عکس يادگاري براي ثبت در دفتر خاطرات گروه گرفته شد.
ايام به کام.
به قلم : آتنا طوسيان

ضايع نميشه . من هميشه مي ديدم بچه هايي که از شرکت رفته بودن پيگير برگشتشون به شرکت بودند. هرکس از اين شرکت رفته دوباره برگشته است.
ستاره دانايي: شما به عنوان يک نفري که سال ها پست سرپرستي نگهباني را به عهده داشته اولين ويژگي يک کارمند نمونه را چه مي دانيد ؟
به نظرمن نظم و انضباط مهمترين عامل پيشرفت هست. من در طول خدمت کاريم يک روز از سرويس جا نموندم، هميشه قبل از اين که ساعت زنگ بزنه از خواب بيدار شدم . در ضمن من در طول اين 27 سال يک روز مرخصي استعلاجي هم نداشتم.
ستاره دانايي: آقاي کرماني از زندگيتون راضي هستين ؟
خدا رو خيلي شکر مي کنم. بچه هاي خوبي دارم. خودم با تمام توان براي خوشبختي خانواده ام کار کردم . راضيم به رضاي خدا.
ستاره دانايي: آقاي کرماني بعد از بازنشستگي چه برنامه اي براي زندگيتون داريد؟
تصميم دارم چند ماهي استراحت کنم، خيلي دوست دارم دوباره در همين گروه مشغول به کاربشم.
ستاره دانايي از شما همکار خوب و با اخلاق تشکر مي کند. انشا... در تمام مراحل زندگي موفق و مويد باشيد.
آرزو مي کنيم همه پرسنل در گروه صنعتي پارت لاستيک به افتخار بازنشستگي نائل شوند.
لوح و هديه اي به رسم يادبودتوسط خود آقاي يزدانبخش به ايشان اهداء و عکس يادگاري براي ثبت در دفتر خاطرات گروه گرفته شد.
ايام به کام.
به قلم : آتنا طوسيان