دوستان سلام . نوشتن داستان مثل پرداختن به خيلي از کارهاي ديگر اصول و ساختاري دارد که بايد مطالعه کرد،آموزش ديد و ياد گرفت . اما براي يک علاقه مند به داستان نويسي ضرورتي ندارد که در آغاز راه سبکهاي هنري را بشناسد، اصطلاحات تخصصي و قواعد و عناصر داستان را بداند، حتي رفتن به کلاسهاي داستان نويسي قبل از اينکه خودتان دست بکار نوشتن نشده ايد هدر دادن پول و وقت است و توصيه نمي شود .
همچنين کتابهاي آموزش داستان نويسي اغلب با پرداختن به مباحث تئوري وتحلیلی و استفاده از واژه های فني و تخصصي خواننده مبتدي و تازه کار را گمراه مي کند. بديهي ست اين کتابها عموما براي نويسندگان حرفه اي سودمند مي باشد نه براي نو قلمان مبتدي .همينطوراصول و قواعد داستان نويسي به منزله وحي منزل و حکم مطلق نيست که مي بايست همه از آن پيروي نمايند. به عبارت ديگراين مطالب تنها قواعدي هستند که سبک و شيوه نگارش داستان امروزي را بنا نهاده اند . در اينسلسله مباحث آموزشي سعي شده است آموزش داستان نويسي گام به گام و به زبان ساده بهدور از پيچيدگي ها ي فني و اصطلاحات حرفه اي براي همه افراد علاقه مند در هر سن و سال باهر رشته تحصيلي و شغل بگونه اي بيان شود که به تدريج و طي تمرينهاي دوره اي با تعارف و جايگاه هر کدام در داستان آشنا شوند.داستان نويسي و يا بطور کلي نوشتن فن و مهارتي ست که بر دو پايه استوار است که همواره مي بايست مد نظر قرار گرفته و بطور مستمر ادامه يافته و تکرار گردد . اين دو اصل نوشتن و خواندن است.
به راستی ترس از نوشتن مانع بزرگی است. خيلي ها جرات(غلبه بر ترس از نوشتن)اولین گام در نوشتن ندارند و همواره و هميشه در همين ترس مي مانند. اگرواقعا احسـاس مي کنيد چيزي شما را به اين سو مي کشد و دلتان براي نوشتن يک مطلب لک زده است يا توان با لفعلي رادر خود متصور هستيد و نمي دانيد چگونه بنويسيد مهم نيست . همين حالا کاغذ و قلم برداريد و شروع کنيد. اولين گام در نوشتن شجاعت است. ترس را کنار بگذاريد و بنويسيد . مهم نيست که چه مي نويسيد و چگونه مي نويسيد مهم اين است که با شجاعت تمام آنچه دلتان مي خواهد را بروي کاغذ بياوريد. همين نوشته امروز شما مهمترين مطلبي ست که مي نويسيد درست به اين دليل که ترس را کنار گذاشته ايد .نوشتن شــوق و اشتياق را در شما بيشتر مي کند. فــــکر و خيال را پرواز مي دهد و دست شما را روانتر مي کند . نيازي نيست اولين نوشته هايتان را براي ديگران بخوانيد . بنويسيد وبراي خودتان بخوانيد . حتي نوشته هايتان را پاره کنيد . هيچ اشکالي ندارد .نوشته هايتان مي تواند بخش کوتاهي از يک خاطره باشد. میتواند ثبت وقــايع روز مره دورو برتان باشد. میتوانيد نظرتان را در باره دوستانتان بنويسيد . مي توانيد احساستان را به فرزند تان، همسرتان و دوستتان بنويسيد . باتوجه به اينکه هر کدام از واژه هاي خاطره ، گزارش خبر ، مقاله و...تعریف خاص خودشان را دارند، هنگامي که بصورت حرفه اي وارد مقوله هاي مذکورشويم مي بايست اصول و قواعد هر کدام را بدانيم اما دراينجا نيازي نيست که براي نوشته هايتان چهار چوب و تعريفي در نظر بگيريد چرا که اين مهم در تمرين و ممارست وهمچنين با ياد گيري اصول داستان نويسي خود حاصل مي گردد. انتظار نيست که يک شبه ره صد ساله برويم .اغلب نويسندگان بزرگ نه کلاس داستان نويسي رفته اند نه تحصيلات مرتبط با ادبيات داستاني دارند . هستند کساني که سالها کلاسهاي ادبيات داستاني و دوره هاي حرفه اي داستان نويسي را طي کرده اند اما حتي يک داستان متوسط هم ندارند . تا شما قادر به نوشتن نباشيد نمي توانيد به چگونه نوشتن بينديشيد.پس از هم اکنون شروع کنيد .هميشه يک کاغذ و قلم همراه داشته باشيد و به ثبت وقايع ويا هر مطلب ديگري که دوست داريد بپردازيد .شروع کنید .نترسيد .
موفق باشيد.
به قلم:کوروش جعفری زاده/کارشناس سازمان صنعت و معدن و تجارت