داشتن يک ماشين براي مدت طولاني و برطرف کردن مشکلات آن به طور طبيعي تنها يک شانس است. يکي از مشکلات عادي که هر کسي ممکن است با آن رو به رو شود،لـــرزش خودرو مي باشد. مطمئنا در اين گونه شرايط از خود خواهيد پرسيد که چرا ماشين شما به لرزش درآمده است؟ زماني که شما، شخصي هستيد که هيچ زمينه اي از ماشين و مشکلات آن نداريد بسيار مطلوب خواهد بود اگر اطلاعات خود را کامل کنيد و مثلا متوجه شويد که ماشين لرزش دارد. حل مشکلات ماشين مي تواند امر ساده اي باشد، مانند عوض کردن تاير خودرو يا بالانس آن و يا مي تواند کمي پيچيده تر باشد مانند حل مشکلات فرمان خودرو.

 چهار دليل اصلي براي لرزش خودرو

1-مشکلات موتور خودرو:

گاهي اوقات لرزش خودرو ناشي از مشکلات مـــــوتور آن مي شود مثلا به موتور به اندازه ي کافي سوخت، هوا و يا جرقه که براي روان کار کردن آن نياز است، نمي رسد. نشانه هايي از لرزش خودرو که ممکن است مربوط به موتور خودرو باشد شامل موارد زير مي شود:

 الف) لرزيدن و يا تکان خوردن خودرو در حين شتاب بالا

 ب) در محدوده هاي سرعت هاي خاص بريده بريده تکان خوردن

 ج) ماشين ابتدا خوب شروع به کار کند ولي بعد از مدتي به لرزش درآيد اين نشانه ها ممکن است ناشي از مشکل شمع خودرو باشد و يا اگر شمع مشکلي نداشته باشد ممکن است ناشي از سيم متصل به شمع خودور باشد که نياز به تعمير و يا تعويض خواهد داشت. در نهايت بايد گفت که ممکن است کثيف شدن فيلتر و يا مسدود شدن آن رساندن سوخت و اکسيژن به موتور خودرو را با مشکل مواجه کند.

2- مشکلات اکسل (محور چرخ خودرو):

وسايل نقليه ي ما داراي قسمتهاي چرخشي و رفت و برگشتي بسياري مي باشد که براي کار کردن درست بايد در جاي مناسب قرار بگيرد. اگر اکسل در خودرو خم شود ممکن است تکانهايي در خودرو ايجاد شود و اين مشکل با افزايش سرعت خودرو، بيشتر مي شود. مشکل اصلي در اين بخش مربوط به بررسي محور چرخها مي شود. زيرا اين محور بخشي از قدرت موتور خودرو را به چرخها منتقل مي کند و اگر مشکلي پيدا کند يکي از آثار آن لرزش خودرو مي باشد.

3- مشکل ترمز خودرو:

اگر لرزش خودروي شما در حين ترمز بيشتر مي شود اولين احتمال اين خواهد بود که ممکن است روتر ترمز شما تاب خورده باشد. روتر يک ديسک نقره اي شفاف است که به يک سيستم ترمز مجهز مي باشد. اين قسمت مي تواند در اثر پارگي و يا سائيدگي دچار تغيير شکل شود. اگر شما با آچار فرانسه زياد آشنا نيستيد پيشنهاد خوبي است به يک متخصص درباره  وضعيت لنتهاي ترمز خود بگوئيد تا او شما را هدايت کند.

4- ايراد داشتن تاير خودرو:

 تاير يکي از اجزاي اصلي براي حـــــرکت خودرو مي باشد و مي تواند منبع اصلي لرزش خودروي شما باشد.

 الف: اگر خودروي شما در سرعت هاي خاص مي لرزد نياز به بالانس چرخ دارد.

 ب) تايرها آج هاي جداگانه اي دارد و در صورت از بين رفتن اين آج ها بايد تاير خودرو را تعويض کرد.

 ج) سائيده شدن غير يکسان تاير

 گاهي اوقات مشکل لرزش خودرو از تاير آن نيست ولي شرايطي وجود دارد که عملکرد تاير خودرو را با مشکل مواجه مي کند مانند مشکل داشتن آسفالت خيابان. مواردي که در بالا ذکر شد، تنها مواردي نيستند که باعث لرزش خودرو مي شوند. بنابراين هر زمان که دچار شک و ترديد شديد حتما از يک فرد متخصص کمک بخواهيد.