گروه صنعتی پارت لاستيک در راستای سياست های رشد و توسعه خود که همگام و در راستای سياست ها و توسعه های کلان صنعت خودرو ايران تدوين شده است.
از اواسط سال گذشته مذاکراتي را با شرکت سويسی Autoneum International A.G.در زمينه همکاری برای توليد مشترک در ايـــران آغاز نموده بود که خوشبختانه منجر به توافق اوليه برای تاسيس يک شرکت جديد با سرمايه گذاری مشترک طرفين در ايران (JV) گرديد و اين توافق در تاريخ 28 ژانويه 2016 مطابق با 8 بهمن سال 1394 توسط طرفين امضاء شد.
شرکت Autoneum با سابقه بيش از 115 سال، 50 سايت کاری در 20 کشور جهان، ده هزار پرسنل و فروش تقريبی سالانه 2 ميليارد يورو، يکی از توليد کنندگان برجسته و طراز اول جهانی در زمينه طراحی و توليد عايق های حرارت و صوت و کنترل NVH برای صنعت خودرو مي باشد.
لازم به ذکر است که شرکتهای Autoneum و عايق خودرو توس (زير مجموعه گروه پارت لاستيک) در بخشی از توليدات خود در زمينه عايق ها و کنترل NVH مشترک هستند.