افراد کارآفرين و موفق می دانند که موفقيتشان در گرو سلامت ذهن و جسم آنها است و سلامت هر دوي اينها به خواب کافي بستگي دارد. آخرين کارهايي که قبل ازخواب شبانه انجـــام می دهيد، تاثير به سزايي بر حس و حال و انرژي شما در روز بعد خواهد داشت و انرژيتان اغلب مشخص میکند که خواب شما چقدر خوب و کافي بوده است. به همين دليل داشتن يک روال خواب منظم میتواند بسيار مهم و کارساز باشد. حال ببينيم افراد موفق قبل از خواب چه کارهايي انجام می دهند:
1- مطالعه می کنند.
کارشناسان اتفاق نظر دارند که مطالعه کردن آخرين کاري است که اکثر انسانهاي موفق قبل از خواب انجام می دهند.
بيل گيتس از جمله کساني است که قبل از خواب شبانه حداقل نيم ساعت مطالعه می کند.
مايکل کر سخنگوي بینالمللي کسب و کار و مولف کتا ب (نمیتوانيد جدي باشيد! شوخ طبعي را وارد کار کنید)می گويد که رهبران کسب و کار زيادي رامیشناسد که قبل از خواب بخشي از وقت خود را به مطالعه اختصاص میدهند، تا جايي که در تقويم و يادداشتهاي خود از آن به عنوان آيتم غيرقابل حذف يادمی کنند.
کِرمی گوید: اين زمان لزوماً براي خواندن مطالب مربوط به کسب و کار يا کتابهاي الهام بخش نيست. اکثر انسانهاي موفق موفقيت خود را در کسب اطلاعاتي می دانند که از منابع مختلف جستجو می کنند و باورشان اين است که اين کـار به آنها کمکمی کند خلاقيت و شور و اشتياقشان بيشتر شود.
2- با کار قطع ارتباطمی کنند.
کِر می گويد، حقيقت اين است که افراد موفق قبل از خواب هرکاري انجام می دهند غير از کارهايي که به شغلشان مربوط می شوند. آنها با وسواس ايميلهاي خود را چک نمی کنند و سعي نمی کنند ذهن خود را معطوف به مشکلات و مسائل مربوط به کار کنند. بررسيها نشان داده اند که اگر زمان خواب خود را با کار مرتبط کنيد، استراحت کردن برايتان سختتر می شود، بنابراين لازم است که فقط براي استراحت به تختخواب خود برويد.سعي کنيد حداقل نيم ساعتي را بين خواندن آخرين ايميل خود و زمان خوابتان فاصله بدهيد.
3- کاملاً قطع ارتباط می کنند.
قطع ارتباط با کار به اين معني است که قبل از خواب ايميلهاي خود را چک نکنيد، اما به اين معني نيست که به سراغ شبکه هاي اجتماعي و بازيهاي گوشي همراه خود برويد. محققين عقيده دارند که نگاه کردن به هرگونه صفحه نمايشي قبل از خواب، بيشتر به ضرر شماست تا به نفع شما.
نور آبي رنگي که از گوشي شما ساطع می شود، شبيه نور خورشيد است که به ذهن شمامی گويد که توليد ملاتونين را متوقف کند، هورمون مهمي که براي تنظيم رتيم شبانه روزي شما لازم است و به بدن شما می گويد که چه زماني وقت خواب و چه زماني وقت بيدار شدن است. اين کار نه تنها باعث بدخواب شدن شما می شود، بلکه مشکلاتي همچون مشکلات بينايي، سرطان و افسردگي را نيز ممکن است به همراه داشته باشد.
4- فهرست وظايف روزمره خود را تهيه می کنند.
کِر ميگوید: براي افراد موفق پاک کردن ذهن براي يک خواب خوب شبانه، از ضروريات است. آنها اغلب اين زمان را به نوشتن فهرست وظايف روزانه و کارهايي که به رسيدگي نياز دارند، اختصاص می دهند تا به اين ترتيب ذهن خود را در طول شب از افکار مزاحم و پراکنده دور نمايند.
5- وقتشان را با خانواده سپريمی کنند.
وودواردمی گويد بايد زماني از وقت خود را به گپ و گفت با همسر و فرزندانمان اختصاص دهيم. البته شـــــايد بعضی نمی توانند زمان خواب خود را با همسر و يا ديگر اعضاي خانواده تنظيم کنند ولي اگر اين کار عملي باشد، راهکار خوبي براي صحبت کردن با آنها در مورد اتفاقات روز است.
6- شبها قدممی زنند.
قدم زدن در شب نوعي تمدد اعصاب و استراحت کردن است که به شما فرصت می دهد کارهاي روزانه را ارزيابي کرده، به چالشهاي بزرگتر فکر کنيد، کم کم فکر کردن در مورد کار را کنار بگذاريد و به حالت خستگي برسيد.
گرچه عده اي بر اين باورند که ورزش قبل از خواب می تواند در خواب فرد اختلال ايجاد کند، ولي بنياد ملي خواب در سال 2013 به اين موضوع پي برد که ورزش در هر زمــاني حتي در شب، می تواند به خواب بهتر شما کمک کند. مطالعات صورت گرفته در اين خصوص نشان داده اند که قدم زدن موجب کاهش استرس و اضطراب می گردد.
7- به اتفاق هاي خوب روز فکرمی کنند.
کر می گويد که افراد موفق قبل از خواب به سه چيز که قدردان رخ دادن آنها در آن روز هستند، فکر می کنند و يا آنهـا را يادداشت می نمايند. داشتن یکدفترچه قدردانی به اين افراد يــادآوري می کند که چقدر در زندگيشان پيشرفت داشته اند و همين باعث انگيزه در آنها می گردد به خصوص زمانهايي که به چالش کشيده می شوند.براي افراد موفق مهم نيست که روز خود را چقدر سخت سپري کرده اند، آنها معمولاً منفي صحبت نمی کنند و از بدبيني اجتناب می کنند، چراکهمی دانند جز افزايش اضطراب چيزي براي آنها در پي نخواهد داشت. بهتر است هر شب از خود بپرسید امروز چه کار خوب و مثبتي انجام داده ام؟
8- موفقيت آينده را تصويرسازي می کنند.
اکثر انسانهاي موفق چند دقيقه قبل از خواب شبانه موفقيت و پيامد مثبت پروژه هايي که مشغول کار روي آنها هستند را در ذهن خود تجسم می کنند. اين يک وظيفه يا تمرين نيست؛ آنها به طور طبيعي داراي اين مهارت هستند.
9- مديتيشن انجاممی دهند.
بسياري از افراد موفق ده دقيقه قبل از خواب را به مديتيشن اختصاصمی دهند. دال کورو، مربي اين رشته می گويد که مديتيشن يک روش فوق العاده براي استراحت بدن و آرام کردن ذهن است.
10- براي خواب خود برنامه ريزي دارند.
کِر ميگوید: در مورد خطراتي که ممکن است افراد پر مشغله و کم خواب را تهديد کنند، حرف و حديثهاي بسياري وجود دارند. از جمله عادتهايي که افراد بسيار موفق دارند اين است که خواب کافي را در اولويت قرار می دهند و اين موضوع می تواند چالشي براي عاشقان به کار و کارآفرينان باشد. يک راه براي داشتن خواب کافي اين است که هر شب در ساعت معين به تختخواب برويد، اکثرکارشناسان توصيه می کنند که اين عادت خوب و موثرمی تواند به داشتن يک خواب شبانه سالم کمک کند. بدترين کار اين است که تا دير وقت بيدار بمانيد و بعد صبحها چرت بزنيد. قدرت اراده انسان محدود است. پس چرا اين نيرو را صرف بحث و جدل با خود می کنيد اين که آيا بيدار شوم يا چند دقيقه بيشتر بخوابم؟
11- مراسم قبل از خواب دارند.
بنياد ملي خواب پيشنهاد می کند که يک مراسم بهداشتي قبل از خواب براي خود تدارک ببينيد با اين کار سيگنالهاي رواني به بدنتان فرستاده می شوند وشما را براي خواب آماده می کنند. کارهايي مانند مسواک زدن، شستن صورت، استفاده از نخ دندان و شانه کردن موها از جمله اين مراسم هستند.
منبع: برگرفته از مقالهخودشناسي با چاشني اخلاق
به کوشش:وحید فرهمند صدر/ شرکت عایق خودرو