همه چيز از وقتي شروع شد که بانوي ارشد فتحعلي شاه يک ميهماني ترتيب داد و« اليزابت مک نيل» ، همسر جان مک نيل را دعوت کرد که در اين ميهماني حضور داشته باشد. اليزابت، همسر فرستاده بريتانيا به ايران بوده که در سال 1827 به دربار فتحعلي شاه آمده بود تا فصل جديدي از روابط ايران با اروپا آغاز شود.
مک نيل، قصد کرد لباس ساتن سپيد ، تزئين شده با چين هاي توري و همچنين رداي قرمز ابريشمي بر تن کند. لباس او در تضاد با لباس ها و جواهرات باشکوه و پر زرق و برق خانم هاي درباري بود، اما همين لباس ساده، چشم بانوي اول دربار ايران را گرفت و نقطه شروعي بر تغيير لباس زنان دربار قاجار شد.
اولين طرح مد ايراني اروپايي
مد روز در سبک اروپايي اواخر دوره قاجار به ايران آمد. در زمان سلطنت ناصرالدين شاه به واسطه نفوذ دخترش تاج السلطنه که تحصيل کرده بود و از آزادي زنان ايراني پشتيباني مي کرد، اين مسئله تسهيل شد. به طوري که مي توان تاج السلطنه را اولين طراح مد لباس هاي ايراني اروپايي دانست. او در خاطراتش از لباس هايي سخن به ميان آورد کـــه در سبک و رنگ هاي روشن تجلي اروپايي ها بود.
جايگاه فعلي ايران در زمينه مد
از چندين سال گذشته طراحي لباس ايراني و سنتي ما که بعد از انقلاب بسيار کم رنگ شده بود با حضور دانشجويان طراحي و دوخت ، قوت گرفته است و مسير خوبي را طي مي کند. هر قدر ما ايراني ها به فرهنگ و تمدن خود ارزش بنهيم، دنيا هم به همان مقدار فرهنگ شرق را ارزش گـذاري مي کند . به عنوان مثال وستي که در فرانسه زندگي مي کند و در رشته هنر مشغول به تحصيل است، مي گويد مد فرانسه تازگي به سمت فرهنگ شرقي مي رود. او مي گويد اينجا تي شرت هايي فروخته مي شود که روي آن ها شعر فارسي با خط نستعليق شکسته نوشته شده است.البته طراحــان پارچه را در تمامي اروپا مي بينيم که طراحي هايي بر اساس فرهنگ ايراني انجام مي دهند، پارچه هاي اروپايي با طرح هاي اسليمي و بته جقه. همه اين ها حاوي يک پيام است و آن اينکه«ايراني بودن زيباست ، ايراني باشيم و به خود بباليم»
چشم انداز مد در ايران
با توجه به گرايش شديد جوانان ايراني به سمت رشته طراحي و دوخت که به طور واضح تاثير مستقيم آن را در جامعه مي بينيم، چه بسا طراحي روي شال و روسري به صورت چاپ دستي و نقاشي روي مانتو، نقاشي هاي سنتي و البته سوزن دوزي هاي بسيار زيبا انجام شود، بي ترديد با افزايش تعداد افراد تحصيل کرده در اين صنعت، ايـــران عزيزمان جاي خود را در آن پيدا مي کند.
منبع: رسانه جدید/ به کوشش:سرور شاطری(شرکت شیمی پیدایش)