با همت و تلاش تيم تحقيق و توسعه شرکت پارت لاستيک، اولين ثبت اختراع گروه کارخانجات پارت لاستيک با عنوان " بوش لاستيكي يکپارچه ميل موجگير پلتفرم پژو با بوش مياني و بست فلزي " با موفقيت در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسيد. به همين مناسبت مصاحبه اي با جناب آقاي مهندس منفرد، مدير تحقيق و توسعه شرکت پارت لاستيک انجام داده ايم که مشروح آن در ادامه آمده است.
-خواهشمند است توضيح مختصري در مورد اين اختراع بيان فرماييد؟
قبل از هرچيز بر خودم لازم مي دانم که از حمايتهاي پدر معنوي گروه جناب آقاي يزدانبخش، که با ايجاد فضايي پويا و انديشمند و خلاق، همواره حامي و آموزنده ايده هاي جديد جهت بهبود مستمر مي باشند، تشکر نمايم. همچنين بسترسازي و حمايتهاي فکري و عملي جناب آقاي مهندس يزدانبخش در مراحل اين پروژه قابل ستايش است.
از حمايتهاي آقاي دکتر نجاري مديريت عامل محترم شرکت ساپکو و معاونين ومديران محترم آن شرکت کمال تشکر را دارم. در ضمن تلاشهاي آقاي مهندس فرزانگان و آقاي مهندس غزنوي که در تمامي مراحل طراحي و تکوين و توليد انبوه اين پروژه همراه و پشتيبان ما بوده اند، لازم به تقدير است.
ايده خلاقانه، طراحي و کارشناسي جناب آقاي مهندس سيفي و همچنين تيم همراه اين پروژه در قالب واحدهاي تحقيق و توسعه، مهندسي، قالب سازي، توليد و بازرگاني نيز باعث به ثمر رسيدن اين پروژه شد.
در ادامه در توضيح پروژه انجام شده بايد بيان کنم که پايه لاستيکي ميل موجگير پلتفرم پژو با شماره فني هاي 3021217v7x و 9615440280 جزو قديمي ترين قطعات مانتينگي توليد شرکت پارت لاستيک بوده که در سيستم جلوبندي خودروهاي سمند، سورن، دنا، پژو 405 و پارس مورد استفاده قرار مي گيرد. قطعه با طراحي قديمي داراي معايب بسياري بود به طوري که همواره بدترين قطعه از لحاظ خدمات پس از فروش در سيستم ايران خودرو بود که باعث افت نمره عملکرد کيفي شرکت پارت لاستيک به ميزان 8 نمره و همچنين نارضايتي گسترده مشتريان ايران خودرو شده بود به طوري که سورسهاي تامين کننده اين قطعه به دليل برگشتي بالاي اين قطعه و به تبع آن جرايم سنگين، يک به يک از تامين آن اظهار ناتواني نموده و از تامين آن صرفنظر نموده بودند.
با توجه به ديدگاه جاري در شرکت پارت لاستيک که همواره کيفيت محصولات توليدي و رضايت مشتريان جزء اصول لاينفک آن مي باشد و همچنين با توجه به توانمنديهاي موجود در شرکت پارت لاستيک در جهت طراحي محصولات جديد، پروژه اي جهت طراحي قطعه جديد در تيم تحقيق و توسعه شرکت پارت لاستيک و با حمايت شرکت ساپکو شروع و انجام شد که با موفقيت کامل به سرانجام رسيد.
بعد از تاييد نهايي اين قطعه، مراحل ثبت اختراع اين قطعه نيز شروع شد که پس از تکميل مراحل اداري در جلسه دفاعيه برگزار شده نيز اين قطعه به عنوان اختراع جديد مورد قبول واقع شد و به مدت بيست سال تحت حمايت قانوني سازمان ثبت اختراعات قرار گرفت.
-آقاي مهندس لطفا در مورد مراحل انجام اين پروژه هم توضيحي بيان کنيد؟
در مسير اين پروژه بررسي کاملي در مورد طراحي اين قطعه در خودروهاي روز دنيا انجام شد. در ضمن لازم به ذکر است که قطعه مشابه اين خودرو در خودروي 206 نيز، اولين بار در گروه کارخانجات پارت لاستيک داخلي سازي شده بود. سپس با بررسي کامل و جامع قطعه قديمي، طراحي جديدي براي اين قطعه انجام شد و بعد از ساخت نمونه هاي اوليه، تستهاي عملکردي برروي آن انجام شد که بهبود قابل ملاحظه اي مشاهده شد. به عنوان مثال دوام و طول عمر اين قطعه افزايش چند برابري نشان داد. بعد از طي مراحل اخذ تاييديه، اين قطعه هم اکنون برروي خودروهاي سمند با موتور EF7 نصب مي شود که تا کنون برگشتي سه ماهه اين قطعه صفر مي باشد.
-در مورد مزاياي اين طرح جديد بيشتر توضيح دهيد؟
در مورد مزايا اين طرح جديد به صورت تيتروار مي توان مواردبا همت و تلاش تيم تحقيق و توسعه شرکت پارت لاستيک، اولين ثبت اختراع گروه کارخانجات پارت لاستيک با عنوان " بوش لاستيكي يکپارچه ميل موجگير پلتفرم پژو با بوش مياني و بست فلزي " با موفقيت در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسيد. به همين مناسبت مصاحبه اي با جناب آقاي مهندس منفرد، مدير تحقيق و توسعه شرکت پارت لاستيک انجام داده ايم که مشروح آن در ادامه آمده است.
-خواهشمند است توضيح مختصري در مورد اين اختراع بيان فرماييد؟
قبل از هرچيز بر خودم لازم مي دانم که از حمايتهاي پدر معنوي گروه جناب آقاي يزدانبخش، که با ايجاد فضايي پويا و انديشمند و خلاق، همواره حامي و آموزنده ايده هاي جديد جهت بهبود مستمر مي باشند، تشکر نمايم. همچنين بسترسازي و حمايتهاي فکري و عملي جناب آقاي مهندس يزدانبخش در مراحل اين پروژه قابل ستايش است.
از حمايتهاي آقاي دکتر نجاري مديريت عامل محترم شرکت ساپکو و معاونين ومديران محترم آن شرکت کمال تشکر را دارم. در ضمن تلاشهاي آقاي مهندس فرزانگان و آقاي مهندس غزنوي که در تمامي مراحل طراحي و تکوين و توليد انبوه اين پروژه همراه و پشتيبان ما بوده اند، لازم به تقدير است.
ايده خلاقانه، طراحي و کارشناسي جناب آقاي مهندس سيفي و همچنين تيم همراه اين پروژه در قالب واحدهاي تحقيق و توسعه، مهندسي، قالب سازي، توليد و بازرگاني نيز باعث به ثمر رسيدن اين پروژه شد.
در ادامه در توضيح پروژه انجام شده بايد بيان کنم که پايه لاستيکي ميل موجگير پلتفرم پژو با شماره فني هاي 3021217v7x و 9615440280 جزو قديمي ترين قطعات مانتينگي توليد شرکت پارت لاستيک بوده که در سيستم جلوبندي خودروهاي سمند، سورن، دنا، پژو 405 و پارس مورد استفاده قرار مي گيرد. قطعه با طراحي قديمي داراي معايب بسياري بود به طوري که همواره بدترين قطعه از لحاظ خدمات پس از فروش در سيستم ايران خودرو بود که باعث افت نمره عملکرد کيفي شرکت پارت لاستيک به ميزان 8 نمره و همچنين نارضايتي گسترده مشتريان ايران خودرو شده بود به طوري که سورسهاي تامين کننده اين قطعه به دليل برگشتي بالاي اين قطعه و به تبع آن جرايم سنگين، يک به يک از تامين آن اظهار ناتواني نموده و از تامين آن صرفنظر نموده بودند.
با توجه به ديدگاه جاري در شرکت پارت لاستيک که همواره کيفيت محصولات توليدي و رضايت مشتريان جزء اصول لاينفک آن مي باشد و همچنين با توجه به توانمنديهاي موجود در شرکت پارت لاستيک در جهت طراحي محصولات جديد، پروژه اي جهت طراحي قطعه جديد در تيم تحقيق و توسعه شرکت پارت لاستيک و با حمايت شرکت ساپکو شروع و انجام شد که با موفقيت کامل به سرانجام رسيد.
بعد از تاييد نهايي اين قطعه، مراحل ثبت اختراع اين قطعه نيز شروع شد که پس از تکميل مراحل اداري در جلسه دفاعيه برگزار شده نيز اين قطعه به عنوان اختراع جديد مورد قبول واقع شد و به مدت بيست سال تحت حمايت قانوني سازمان ثبت اختراعات قرار گرفت.
-آقاي مهندس لطفا در مورد مراحل انجام اين پروژه هم توضيحي بيان کنيد؟
در مسير اين پروژه بررسي کاملي در مورد طراحي اين قطعه در خودروهاي روز دنيا انجام شد. در ضمن لازم به ذکر است که قطعه مشابه اين خودرو در خودروي 206 نيز، اولين بار در گروه کارخانجات پارت لاستيک داخلي سازي شده بود. سپس با بررسي کامل و جامع قطعه قديمي، طراحي جديدي براي اين قطعه انجام شد و بعد از ساخت نمونه هاي اوليه، تستهاي عملکردي برروي آن انجام شد که بهبود قابل ملاحظه اي مشاهده شد. به عنوان مثال دوام و طول عمر اين قطعه افزايش چند برابري نشان داد. بعد از طي مراحل اخذ تاييديه، اين قطعه هم اکنون برروي خودروهاي سمند با موتور EF7 نصب مي شود که تا کنون برگشتي سه ماهه اين قطعه صفر مي باشد.
-در مورد مزاياي اين طرح جديد بيشتر توضيح دهيد؟
در مورد مزايا اين طرح جديد به صورت تيتروار مي توان موارد زير را بيان نمود:
1) رفع صداي ناهنجار ناشي از جلوبندي در دست انداز هاي شديد. در صورتيکه خودروهاي خانواده 405 و سمند را داشته باشيد حتما براي شما پيش آمده که در سرعت گيرهاي بزرگ صداي ناهنجاري از قسمت جلوبندي خودرو شنيده باشيد. اين صدا ناشي از حرکت ميل موجگير در داخل قطعه با طرح قـديم مي باشد که در قطعه جديد اين مشکل کاملا برطرف گرديده است.
2)ايجاد احساس پايداري بيشتر در ناهمواريهاي ريز جاده و در نتيجه افزايش راحتي سرنشين. با طراحي جديد، با توجه به عملکرد مناسب اين قطعه متوجه ناهمواريها و شيارهاي عرضي جاده نخواهيد شد.
3) افزايش دوام و طول عمر قطعه که باعث کاهش مراجعه به نمايندگيها و تعداد دفعات تعويض قطعه خواهد شد. دوام قطعه قبلي 300 هزار سيکل تعريف شده است در حاليکه قطعه جديد حتي بعد از 2 ميليون سيکل سالم باقي ماند.
4) در سايت مجموعه ساز، به دليل طراحي يکپارچه آن موجب خذف مونتاژ 12 قطعه شد و در نتيجه كاهش هزينه و راحتي مونتاژ قطعه را در پي داشت.
در مجموع عـــوامل بالا باعث افــزايش رضايت مشتريان ايران خودرو خواهد شد.
-برنامه هاي آينده تيم تحقيق و توسعه شرکت پارت لاستيک چگونه است؟
با توجه به رويکرد شرکت پارت لاستيک در جهت ارتقا از سطح قطعه سازي به طراحي، اين پروژه شروع بسيار خوبي براي اين روند مي باشد. در ضمن ابداعات بسياري نيز در گذشته انجام شده است که مي توان به افزايش دوام قطعه بست و ضربه گير عقب بازويي مثلثي 405 از 200 هزار به 1 ميليون سيکل و همچنين اصلاح قطعه دسته موتور بالاراست يکپارچه EF7 در جهت افزايش دوام قطعه و ... اشاره نمود که تنها اين مورد اخير به ثبت رسيده است.
همچنين همانطور که مي دانيد ا بتکار و نوآوري جزو رسالتهاي واحد تحقيق و توسعه مي باشد و شعار ما همان توليد با کيفيت برتر/اقتصادي/ صادراتي است و در آينده نزديک خبرهاي خوش ديگري در اين مورد اعلام خواهد شد.
به قلم:تحریریه ستاره دانایی