زندگی شخصی شما مشابه یک بنگاه اقتصادی می باشد، این بنگاه اقتصادی توسط اعضاء آن یا همان افـراد خانواده اداره می گردد ،شباهت کلی زندگی با بنگاه اقتصادی دراین می باشد که یک بنگاه اقتصادی دارای مراحل ورودی ، عملیات وخروجی می باشد،درزندگی ورودی شـــــامل کـــلیه اقلام مصرفی می باشدکه در یک پروسه به نام زندگی مصرف می شود محصول این پروسه به وجود آمدن افراد مولدی می باشد که خدمات آنها به عنوان نیروی کار ارائه می گرددوباعث تدوام این چرخه می شود. در هر مرحله تشابهات بسیاری را می توان عنوان کرد به عنوان مثال تدارکات در سازمان ،( خرید در منزل) وسایرموارد....
نگاه مادی به افراد درابتدا دیدگاهی خشن ونامهربان به نظــر می رسد که شاید انتفادات فراوانی به آن وارد باشد ولی اگر تاملی منطقی درآن داشته باشیم متوجه می شویم که وقتی در سازمان به موفقیت هایی می رسیم و نتایج مثبت آن راشاهدیم از همین روش ها می توانیم در زندگی شخصی هم بهره ببریم واگر مشکلی به وجود آمده ازآن درس بگیریم و را ه حلهای استفاده شده را نیز مد نظر قراردهیم.
شرایط متغير می باشند و پستی بلندیهای زندگی می بایستی تلنگری باشند که:
آیا دیدگاهی نسبت به آینده خودمان داریم ؟
آیا اهدافمان برایمان مشخص است؟
آیا برنامه ای برای رسیدن به اهدافمان داریم؟
آیا برای بحران های غیر قابل پیش بینی آمادگی داریم یا نه ؟
آیا میزان سرمایه درگردش مورد نیاز زندگیمان را می دانیم؟
آیا شناختی از میزان هزینه هایمان به تفکیک ضروری وغیر ضروری داریم؟
آیا میزان درآمد مورد نیاز برای زندگی در شرایط حداقلی را تخمین زده ایم ؟
آیا اگر درآمد ما قطع شد چه قدر توان تحمل داریم ؟راهکارمان برای خروج از بحران چیست؟
زندگی شخصی ما همانند حیات یک سازمان از اهمیت ویژه وفوق العاده ای برخوردار می باشد.بنابراین با دیدگاه مالی جهت بهبود کیفی زندگی مواردی مطرح می شود:
1-جهت آينده در دوره هاي كوتاه مدت ، ميان مدت ،بلند مدت ديدگاهي روشن و واضح داشته باشيم (چشم انداز داشته باشيم) مثلاً در دو سال آينده در اين شرايط مي بايستي قرارداشته باشيم ، كوتاه مدت ، پنج سال آينده ،ميان مدت ،ده سال آينده بلند مدت.
2-اهدافتان را همسو با شرايط مد نظرتان مشخص كنيد.
3-استراتژي هاي رسيدن به اهداف رامشخص كنيد(مسير ها و راههاي رسيدن به اهداف تعيين شده).
4-جهت موارد 1،2،3 بودجه بندي لازم را انجام دهيد، اين بودجه بندي مي بايستي منعطف و اجرايي باشد و كيفيت زندگي مورد نظر با جريان نقدينگي آن همخواني لازم را داشته باشد،اين بودجه مي تواند جهت يك دوره يك ساله به صورت ماهانه تهيه شود.
5-شخصاً جهت اجراي بند 4 متوسل به يك سيستم حسابداري ساده با استفاده از اكسل شدم كه بسيار كاربردي و در دسترس مي باشد،اگر روش ساده تري بخواهيد صرفا با استفاده از يك سررسيد هزينه ها و در آمدها ثبت شوند،وامهاي دريافتي و اقساط پرداختي نيز ثبت شوند ،ميزان پس انداز و يا كسري را به صورت ماهانه جهت خودتان مشخص كنيد.
نتيجه اجراي بند 5مي تواند نتايج متفاوتي داشته باشد :

الف: شما يك فرد با درآمد ايده آل داراي پس انداز مناسب هستيد بنابراين ادامه مسير ورسيدن به چشم انداز بند 1 مقــــــدور مي باشد ، بنابراين ادامه چرخه فعاليت كسب پس انداز ، كسب اعتبار ، سرمايه گذاري پس انداز ، در آمد بيشتر وقدرت ريسك بيشتر و ادامه زندگي با كيفيت بهتر و مطلوبيت بيشتر خواهيد داشت،تعهد لازم به برنامه هايتان فراموش نشود.
ب: شما در حالت سربه سري قرارداريد بنابراين مي بايستي در برنــامه هايتان تغييرات لازم را داشته باشيد ،درآمد هــا و هزينه هاي شما برابر مي باشد.شما درشرايط ريسك قرار داريد به چند دليل : هزينه هاي زندگي با شيب خودش رو به جلو در حال افزايش مي باشد حداقل در جه تورم موجود در آمدها اگر ثابت باشند مطمئناً در پايان سال يا دوره از سربه سري به كسري خواهيد رسيد ،پس اندازي موجود نمي باشد ، بنابراين ازيك طرف نسبت به هزينهاي غير ضروري كه در كيفيت زندگي اثري ندارند ومقدار آنها را طبق بند 5 مشخص كرده ايد حساس باشيدو جهت كاهش آنها اقدام كنيد (چيپس ، پفك ، مكالمات غير ضروري ،خريد هاي داراي off غير ضروري) و به نوعي صرفه جويي متوسل شويداز طرف ديگر جهت افزايش درآمداقدام كنيدوجهت اين امر تلاش نمائيد ،اضافه كار ،كاردوم ،تازماني كه به پس انداز برسيد وجهت اين چرخه مثبت و رو به بالا قرار گيرد.
ج: شما دچار كسري هستيد بنابراين مقروض مي باشيد اين قرض اگر هزينه دار باشد كه يك هزينه مالي مضاعف نيز تكميل مي شود ، بنابراين موارد بند ب را رعايت كنيد ،از شـر بدهي هزينه دار خلاص شويد و تراز مالي خودتان را مثبت كنيد. هميشه جهت بهبود به دو طرف هزينه و درآمد توجه داشته باشيد ،تمركز به هزينه مي بايستي به هزينه هاي غير ضروري باشد كه تاثيري در كيفيت زندگي ندارند ،جهت درآمد كار دوم به سمت درآمد هايي برويد كه در راستاي شغل اصلي شما نباشد ،به عبارتي اگر كار اصلي دچار مشكل شد همزمان كارفرعي نيز در گير نباشد.
نكته : الف –سعي كنيد درآمد هاي شما تركيبي باشد از% 60 شغل اصلي 15 تا %20 كار دوم غير مرتبط با شغل اصلي داراي نياز به حضور ،20تا %25 سرمايه گذاري عدم نياز به حضور ،به عبارتي (تخم مرغ هايتان را دريك سبد نگذاريد)، در ادامه سهم سرمايه گذاري را افزايش دهيد و وقت بيشتري را با خانواده سپري كنيد .
ب-در صورت اينكه احساس مي كنيد در شرايط بحران قرار خواهيد گرفت مستقيم به سراغ بودجه نقدي خودتان برويد و صرفه جويي را از خروجي هاي آن شروع كنيد اولويت با موارد غير ضروري مي باشند شامل اثاثيه و منصوبات ،سفر هاي غير ضروري ،هدايا و مخارج لوكـــس. به نوعي نسبت به هزينه ها حالت تدافعي داشته باشيد.در مرحله بعد به سراغ درآمدها و ورودي ها برويد وتلاش لازم جهت تقويت آنها را به كار بگيريد.
ج-در هر شرايطي قرارداريد نسبت به خريد بيمه عمر و سرمايه اقدام كنيد،جهت افراد با سن بالا عدد عمر وحادثه مد نظر باشد،جهت افرادبا سن پايين عدد سرمايه گذاري مد نظر باشد ، درعقد قرارداد با بيمه ها به اين موضوع توجه كنيد و متوجه اين موضوع باشيد شروع سود اين سرمايه گذاري از سال يازدهم شروع مي شود و اينكه اين نوع سرمايه گذاري نياز شديدي به انضباط مالي وتعهد پس انداز دارد.
د-پس انداز ها را ازدسترس خارج كنيد و شرايط دست اندازي به آنها را سخت كنيد ،سعي كنيد بهترين استفاده را از آنها داشته باشيد و مواظب ريسك بهره هاي بالا و غير متعارف باشيد ، سعي كنيد هر صرفه جويي به دست آمده تبديل به پس انداز گردد، در صورت افزايش در آمد با همان شيب هزينه هايتان را افزايش ندهيد ،حتي المقدور از سود سرمايه گـذاري شده آن پس انداز استفاده كنيد.
ه :اگر مستاجر هستيد ابتدا به سمت پس انداز جهت رهن و سپس خريد منزل اقدام كنيد ،در آمد رهن سالي حداقل%36 مي باشد از فاصله بهره وامهاي بانكي جهت رهن استفاده كنيد ،خريد منزل را در چشم اندازتان ديده باشيد.
و : شفافيت مالي لازم را در خانواده را داشته باشيد ،با اعضا خانواده به خصوص شريك زندگيتان در اين خصوص هماهنگ باشيد و ثمرات بهبود مالي را به آنها نشان دهيد ، خساست بي مورد نداشته باشيد و سعي كنيد بهبود به وجود آمده جهت اعضاي خانواده كاملا ملموس و عيني باشد ونتيجه اقداماتتان منجر به افزايش كيفيت زندگي ، ارتقا ء سلامتي جسمي و روحي ،افزايش سطح آموزش اعضا خانواده و در نهايت آرامش خودتان وخانواده تان گردد.
به قلم:جواد غلامی / مسئول واحد مالی و اقتصادی نوین پارت پویا