1-بدون کوچک کردن خود رئیستان را کارآمد جلوه دهید.
زمانی که مسئول شما ترفیع رتبه یا پست جدید می گیرد برای شما دوموقعیت مختلف پیش می آید یکی اینکه به شما اهمیت نداده و برایتان خلاء ایجاد کند و دیگر اینکه چون شما یکی از سرمایه های با ارزش سازمان هستید شما را با خود به بخش جدیدی که منتقل شده است ببرد.
تنهاکاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید او و دیگران از سهم بزرگی که برای سازمان انجام می دهید آگــاه می شوند . خود را در معرض دید قرار دهید. سودمند واقع شوید و برای قبول مسئولیت های جدید آماده بـاشید. امـا به هیچ وجـه چاپلـوسی نـکنید. بـه نـدرت اتفاق می افتد که یک مدیر اطراف خود را با بله قربان گوها پر کند. به موقعیت های خود افتخار کنید واستعدادها و توانایی هایتان را بروز دهید.
2-گله و شکایت نکنید.
اگر همیشه و مرتباً از مدیر خود تقاضای فرصت بیشتر نمایید و زمانی که به مهلت تحویل پروژه و یا ارائه وظیفه محول شده به شما نزدیک شدید از او بخواهید تا مجدداً زمان بیشتری را به شما اختصاص دهد او به طور حتم نسبت به شما بدبین شده و تاثیر منفی روی شغل و در نتیجه روی عزت نفستان می گذارد. افرادی که به طوردائم در حال گله وشکایت هستند کمتر ترفیع رتبه می گیرند و مدیران همیشه سعی می کنند آنها را به سایر قسمت های سازمان انتقال دهند تا از دستشان راحت شوند. قطعاً شما خواهان این هستید که رئیستان دوستتان باشد و نه دشمنتان پس سعی کنید اسباب ناراحتی و رنجش او را فراهم نسازید. زمانی که می خواهید نزد او بروید فکر کنید و تمام جوانب گفته های خود را در نظر بگیرید. ارزش خود را با تصمیم گیری های مناسبی که مربوط به حیطه کاری خودتان می شود حفظ کنید و به دنبال تعریف و تمجید بیهوده از جانب مسئولتان نباشید.
3-همیشه از اکثریت پیروی نکنید.
همکاری و تشریک مساعی داشته باشید اما هیچگاه اجازه ندهید دیگران از شما استفاده کنند. اگر اجازه دهید تا همکارانتان تمام کارها را روی سر شما بریزند ارزش و احترامتان پایین می آید و در عوض آنها به وسیله کاری که شما آن را به خوبـــــی انجــام داده اید، افتخار کسب می کنند . بد نیست گاهی استقلال خود را امتحان کنید. اگر برخی از همکاران از ساعت 9 تا 17 سرخود را با کارهای غیر ضروری و خارج از وظیفه اصلی خود گرم می کنند لازم نیست که شما هم مشابه آنها عمل کنید. برای مسائل مهم مثل ایمنی در محل کار، حقوق و مزایا خوب است به جمع بپیوندند اما علاوه بر اینکه در چنین جمع هایی شرکت می کنید بهتر است برای افزایش درآمد با مدیریت رو در رو صحبت کنید.
4-مشکلات شخصی را به محل کار نبرید.
بلند صحبت کردن بلاخص با تلفن در محل کار جایگایی ندارد. اگر شما با شخصی جر و بحث دارید نباید در محیط کار با او مجادله نمایید. پیش از اینکه بخواهید با هر یک از همکارانتان ارتباط برقرار کنید به تاثیراتی که ممکن است او روی مسائل کاری شما بگذارد به دقت فکر کنید. انجام دادن کاری که خلاف مقـررات سـازمـانی است منجر به نابودی شان و ارزش ما خواهد شد. چرا که به زودی تمام کارمندان از مواردی که شما سعی می کنید مخفی نگه دارید آگاه خواهند شد.کاری که خلاف مقررات سازمانی است منجر به نابودی شان و ارزش ما خواهد شد.چرا که به زودی تمام کارمندان از مواردی که شما سعی می کنید مخفی نگه دارید آگاه خواهند شد.
5-جلوی خشم خود را بگیرید و احساس تان را کنترل کنید.
زمانی که یکی از همکاران ، کار خود را به موقع انجام ندهد و تاثیر آن به طور مستقیم روی بازده کاری شما گذاشته شود، طبیعی است که شما ناراحت، رنجیده و عصبانی می شوید. اما نحوه برخورد شما با قضیه، میزان ادراک شما را برای سایرین روشن می کند.اگر انسان کم طاقتی هستید باید مراقب باشید که درزمان عصبانیت حرکت ناشایستی از شما سر نزد. با کنترل احساساتتان منزلت خود را بالا ببرید. اگر حرکتی انجام دادید یا حرفی زدید که نمی بایست انجام داد و یا بیان کرد، در اسرع وقت از طرف مقابل خود عذرخواهی کنید.
6-خلاقیت و توانایی خود را در مدیریت اثبات کنید.
ابتکار و نـوآوری به عنــوان رمـــــز تجارت آینده محسوب می شود . در حین انجام کارهای روزمره ، دید خود را روی تصاویر بزرگ معطوف کنید. همیشه از فعالیت ها و تغییرات رقبا مطلع باشید. اگر براساس غریزه و درک شغلی خود عمل کنید همیشه رضایت شغلی بیشتری کسب کرده و اعتماد به نفستان افزایش پیدا خواهد کرد. شالوده دانش خود را افزایش داده و از استعدادها و خلاقیت های خود در زمینه رشد سازمان بهره بگیرید.
7-ارزش های خود را زیر پانگذارید.
مسئولیت رفتار هرکس برعهده خودش است . اگر ازشما خواسته شد که یک کار غیرقانونی انجام دهید روی تاثیرات دراز مدت آن فکر کنید. رفتارتان موقر، با احترام و همراه با دوستی باشد.
برای اینکه به شأن شما آسیبی وارد نیاید باید در آیینه به خود نگاه کنید و مطمئن شوید که از روی وجدان کار می کنید و از انجام دادن هرچه در توانتان باشد کوتاهی نمی کنید . اگر این موارد را رعایت کنید در پایان هر روز حس رضایت و موفقیت در انجام دادن کارها به شما دست خواهد داد.
منبع:سایت رادیو ثروت