مرکز آموزش علمی کاربردی پارت لاستيک زير نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با توجه به برگزاری دو رشته کاردانی :
1 – کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
2 – کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظتفنی
در سال 1394 پس از تدوین رشته HSE موفق به اخذ برگزاری این رشته در سطح کارشناسی گردید.
با توجه به ضرورت قانونی حضور نيروهای متخصص ایمنی و بهداشت حرفه ای در مراکز صنعتی و کارگاه های توليدی و کمبود اينگونه تخصص در سطح استان خراسان، آينده خوبی از نظر بازار کار و درآمد برای فارغ اتحصيلان اين رشته وجود دارد. فارغ التحصیلان رشته ایمنی و بهداشت در صنوف میتوانند به عنوان بازرس ایمنی و یانیروی بهداشت حرفه ای درکلیة مراکز صنعتی مشغول به کار شوند. همچنین با گسترش صنعت ساختمان و الزام قانونی حضور بازرس ایمنی در پروژه های ساختمانی، میتوانند جذب این پروژه ها شوند.فارغ التحصیلان رشته HSE علاوه بر قابلیت کار در صنایع و پروژه های ساختمانی به عنوان نیروی ایمنی یا بهداشت حرفه ای، با توجه به ضرورت اقدامات زیست محیطی و گسترش روز افزون سازمان محیط زیست بر صنایع، می توانند به عنوان کارشناس بهداشت محیط مشغول به کار شوند.
به قلم: گلی عشرت آبادی/ قائم مقام رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی پارت لاستیک