هم صحبت شدن با مريم ملکي اين حسن بزرگ را دارد که خيلي سريع با مصداق اين مثل مواجه مي شوي که خواستن توانستن است. او از آن دست آدم هايي است که موفقيت هاي کاري اش را مرهون استعدادي است که خوب از آن استفاده مي کند و هميشه خواهان موفقيت است .
متولد 1359 در مشهد است پدرش اصالتاً طبسي و مادرش اهل مشهد است. او انسانی با اعتماد به نفس کامل است و اعتماد کامل مدير ارشد خود را به توانايي ها و استعدادش جلب کرده است .
مريم ملکي چهارمين فرزند خانواده است. پس از اتمام دوره دبيرستان بلافاصله در رشته مهندسي کشاورزي گرايش صنايع غذايي در سبزوار پذيرفته شد .
کارش را درآذرماه سال 1381 به واسطه معرفي يکي از دوستانش با عنوان کارشناس آزمايشگاه در شرکت ايران چاشني شروع کرد. همزمان با کارو پست رياست آزمايشگاه به فکر ادامه تحصيل افتاد و فوق ليسانس خود را درهمان رشته در سال 86 اخذ نمود .
در حال حاضر مدير واحد مهندسي و تحقيق و توسعه در ايران چاشني است و علاوه بر اين پست از تيرماه 93 ناظر بر واحد توليد هم مي باشد.
از جمله فعاليت هاي بارزي که او در ايران چاشني انجام داده است : طراحي فرمول سس انار ، سس مايونز بدون تخم مرغ، سس گوجه فرنگي دودي ، سس گوجه فرنگي آتشين ، مخلوط فرآوري شده برگه زردآلو با پوره ميوه، آلوچه فرآوری شده، سس سالسا و سس مايونز تند دودي و شوکو ميوه می باشد.
به تازگي با تشويق جناب آقاي يزدانبخش مدير محترم عالي گروه در رشته دکتري صنايع غذايي گرايش تکنولوژي پذيرفته و بورسيه شرکت شده است. او پله هاي ترقي را يکي پس از ديگري طي نموده ، خوش ترين خاطره خود را از ايران چاشني اين طور مي گويد:
وقتي صحبت از يک خاطره خوب مي شود سخت است که يک خاطره را به عنوان بهترين از بين خاطراتم انتخاب کنم.
من خاطرات خوب زيادي دارم اما معمولاً بهترين خاطراتم آنهايي بودند که توانستيم با کارگروهي مسئله و مشکلي را حل کنيم و يکي از اين خاطرات خوب توليد محصول شوکو ميوه است. در ابتداي راه اندازي خط با توجه به شيوه متفاوت توليد آن نسبت به محصولات مشابه و کامپاند جديد محصول با مشکلات متفاوتي مواجه بوديم. هر روز صبح با استارت خط با يک مسئله جديد روبرو مي شديم و چاره اي نداشتيم جزاينکه بايد فکر مي کرديم و خيلي روزها با دو شيفت کاري به هر شکلي آن مشکل را حل مي کرديم. راه اندازي اين خط تجارب بسيارخوبي براي من به همراه داشت. من وقتي در اين مجموعه مشغول به کار شدم يک کارشناس بي تجربه و صفر بودم اما مديران اين مجموعه به من اعتماد کردند، فرصت دادند و با تقويت روحيه خودباوري شرايط را براي آموزش، رشد و پيشرفتم فراهم نمودند.
همواره از همراهي ها و حمايت هاي جناب آقاي يزدانبخش وآقاي مهندس عبدا... يزدانبخش که هميشه حمايت هايشان پشتوانه راهم بوده سپاسگزارم. اگر رشد و پيشرفتي حاصل شده بدون شک به خاطر محيطي بوده که در خانواده و محل کار برايم مهيا شده و همچنين به خاطر انگيزه اي که براي رشد و تلاش از مديرانم گرفتم و هميشه سعي کردم تا براي موفقيت اين مجموعه ارزشمند مفيد بوده و سهم کوچکي داشته باشم.
او به کارش عشق مي ورزد و با تمام توان در خدمت سازمانش قرار گرفته است. گروه صنعتي پارت لاستيک به نيروي جوان و اراده آن چناني امثال او سخت نيازمند است به همين دليل هر روز شکوه مند تر از روز قبل به توليد و تـــــوليد و توليد همت مي گمارد . آفرين بر مريم ملکي و ملکي هاي ديگر گروه.
به قلم:آتنا طوسیان