رواق منظر چشم من آشيانه تست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه تست
بچه هاي عزيز و دوست داشتني ام سلام، سلام به همه شما فرزنداني که مجموعه را مي فهمند و به خدمتش اعتقاد دارند و همراه و همدل اين کاروان در راه رسيدن به هدفهاي متعالي اين مجموعه تلاش مي کنند. سلام به بزرگواراني که سخن دوست را مطالعه مي کنند و پي مي گيرند.
عزيزانم فصل پاييز و ماه پرخاطره مهر دوباره از راه رسيده، بوي ماه مهرکه يادآور درس و مشق و مدرسه است.
آرزو مي کنم شما محصلان در سال تحصيلي پيش رو شاگرد اول و ممتاز شويد و ممتاز بمانيد. من هميشه معتقدم 4 ت باعث موفقيت مي شود تفکر، تعقل و تلاش و تحمل.
پس درست فکر کنيد، تلاش کنيد، تداوم داشته باشيدو در مقابله با مشکلات استقامت کنيد و نااميدها را در زندگي خود راه ندهيد تا به توفيق و موفقيت برسيد.
و اما شما پدران و مادران: عزيزان من به فرزندانتان مهارت هاي زندگي را هم ياد بديد. يکي از اين آموزش ها مهارت تفکر خلاق يا به عبارت ديگر نوعي ديگر ديدن است يعني به فرزند خودتان ياد بدهید در مواجهه با مشکلات به دنبال کشف راههاي نو و بديع باشد که کمتر کسي به آن توجه کرده است. بايد به فرزندان ياد داد که با شيوه هاي متفاوت فکر کند و از تجربه هاي متعارف و معمولي جلوتر رفته و راه هايي را خلق کند.
يکي ديگر از درس هايي که مي شود در زندگي به فرزندانمان ياد بدهيم مهارت مقابله درست با مشکلات و تنش هاست. در جامعه ما برخلاف تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه زندگي، بعضي از جوانان ما دررويارويي با مسائل زندگي

توانايي هاي لازم را ندارند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است.درنتيجه وظيفه شما پدران و مادران عزيز است که فرصت هايي فراهم کنيدتا نوجوانان مهارت هاي شخصي و اجتماعي را نيز فرا گيرند.
بايد هميشه به فرزندان خود ياد دهيم شگرد شگفت انگيز دويدن براي نيافتن. اگر به بچه اي که تازه راه رفتن ياد گرفته است نگاه کنيد مي بينيد چون هنوز پاهايش رمق ندارد و نمي تواند وزن خود را در حالت ايستاده تحمل کند مي دود.او در ناخودآگاه خود مي داند اگر بايستد مي افتد پس مي دود.
دکتر وين داير در کتاب «عظمت خود را دريابيد» بحث جالبي دارد آدم ها را به دودسته غاز و عقاب تقسيم کرده است. هرگز نبايدعقاب ها را به مدرسه غازها فرستاد زيرا افکــــار دست وپا گير غازها فکر عقاب ها را مشغول مي کند .کسي که مثل يک غاز تعليم داده شود نمي تواند درست پرواز کند . غازها مثل هم فکر مي کنند و هميشه هم ادعا مي کنند که درست فکر مي کنند ولي افکارشان تکراري است. از شما مي خواهم به فرزندان خود ياد بدهيد عقاب باشند و سربلند.
در پايان هم شعر مدرسه عشق مجتبي کاشاني را به مناسبت بوي ماه مهر تقديم شما عزيزانم مي کنم.
در مجالي كه برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم
كه در آن همواره اول صبح
به زباني ساده
مهر تدريس کنند
و بگويند خدا
خالق زيبايي
و سراينده عشق
آفريننده ماست
مهربانيست كه ما را به نكويي
دانايي، زيبايي و به خود مي خواند
جنتي دارد نزديك، زيبا و بزرگ
دوزخي دارد – به گمانم –
كوچك و بعيد
در پي سودا نيست
كه ببخشد ما را
از كتاب تاريخ جنگ را بردارند
در كلاس انشاء
هركسي حرف دلش را بزند
غيرممكن را از خاطره ها
محو كنند
تا، كسي بعد از اين
باز همواره نگويد: هرگز
و به آساني همرنگ جماعت نشود
زنگ نقاشي تكرار شود
رنگ را در پائيز تعليم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگي را در رفتن و برگشتن
از قله كوه
و عبادت را در خدمت خلق
كار را در كندو
و طبيعت را در جنگل و دشت
مشق شب اين باشد
كه شبي چندين بار
همه تكرار كنيم عدل
آزادي، قانون، شادي …
امتحاني بشود
كه بسنجد ما را تا بفهمند چقدر
عاشق و آگه و آدم شده ايم
در مجالي كه برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم
كه در آن آخر وقت
به زباني ساده
شعر تدريس كنند
و بگويند كه تا فردا صبح
خالق عشق نگهدار شما
روزهاي تان پر مهر باد.
ايرج يزدان بخش