1-قانون هدفمندي

 از خود بپرسيد كه «در زندگي مي خواهيد به كجا برسيد؟» رشد فردي خود به خود پديد نمي آيد بلكه بايد كاري كنيد كه اين رشد اتفاق بيفتد و نيز روش پيشرفت، بدون منتظر ماندن براي زمان و انگيزه مناسب را ياد بگيريد.همين امروز خودتان را به

عمل تشويق كنيد. هرگز نگران انجام اشتباه نباشيد. از اين سوال «رابرت.اچ.شولر» الهام بگيريد: «اگــر مي دانستيد شـكست نمي خوريد، براي انجام چه كاري تلاش مي كرديد؟» شجاع باشيد. «رشد»، آسان نيست. هر چيز ارزشمندي قيمتي دارد. براي پرداخت آن قيمت آماده باشيد اما هميشه به ياد داشته باشيد كه ايمان، ترس را مغلوب مي كند.همواره باور داشته باشيد كه رشد خواهيد كرد. فرايند تغييرتان را بر پايه اهداف مستحكم قرار دهيد.وقتي مسئوليت زندگي تان را بر عهـــده مي گيريد، بكوشيد انتخاب هاي درستي براي خودتان داشته باشيد؛ همان گونه كه «انورروزولت» گفت. «در طولاني مدت اين ما هستيم كه خود و زندگي مان را شكل مي دهيم.»

2-قانون آگاهي

   آيا مي دانيد كه هستيد؟ اگر خودتان را نشناسيد و ندانيد كـــه مي خواهيد چه كار كنيد يا به چه چيزي دست يابيد، نمي توانيد رشد فردي را تجربه كنيد؛ اين كار مستلزم كنكاش دروني است. «آبراهام كاپلان»، فيلسوف مشهور، توضيح مي دهد كه اگر به گفته سقراط يك زندگي مطالعه نشده ارزش زيستن ندارد، پس يك زندگي بكر، ارزش مطالعه را دارد. افرادي را بيابيد كه روش زندگي شان مورد پسندتان است؛ بنابر اين آن ها را بررسي كرده و از آن ها الگو برداري كنيد. براي تبديل شدن به سخنراني عمومي و ماهر، فيلم هاي استادان ارتباطات مانند «جاني كارسون» و «بيلي گراهام» را ببينيد. از الگوهايتان درس بياموزيد.

3-قانون آيينه

در طي كوشش براي ارتقاي خود، بايد عميقا باور داشته باشيد كه شايسته اين تلاش هستيد. «زيگ زيگلار»، مربي فــروش، مي نويسد: «اگر احساس منفي نسبت به خود داشته باشـيم، نمي توانيم كارها را به روشي مثبت انجام دهيم.» اغلب افرادي كه خود باوري ندارند، براي رشد خود هيچ تلاشي نمي كنند. اگر كمبود خودباوري براي شما هم مسئله است، پيش از تلاش براي ارتقاي خود در ساير حوزه ها، برروي اين موضوع كار كنيد. بدانيد كه هر انساني ارزشي ذاتي دارد؛ پس آن ارزش را در خودتان بيابيد. براي ارتقاي تصويري كه از خود داريد، با لحني مثبت با خود سخن بگوييد. خودتان را تشويق كنيد و هيچ وقت خود را دلسرد نكنيد خودتان را بر اساس آدم هاي اطرافتان ارزيابي نكنيد و بدانيد كه تمركز بر خود اشكالي ندارد. از دست «باورهاي محدود كننده» خلاص شويد؛ يعني همــــــان محدوديت هايي كه خودتان در ذهن به وجود آورده ايد و تصور مي كنيد نمي توانيد بر آن ها غلبه كنيد. وقتي كار خوبي انجام مي دهيد، خود را تشويق كنيد.

4-قانون تامل

زماني نوشابه كوكاكولا، محصولش را اين گونه تبليغ كرد: «مكثي كه طراوت مي بخشد.» شما نيز براي رشد به چنين «مكث طراوات بخشي» نياز داريد. زماني را به تامل در باره آنچه از تجربياتتان آموخته ايد، اختصاص دهيد. مروري انديشمندانه بر درس هايي كه آموخته ايد، كمك مي كند تا اطمينان حاصل كنيد كه در مسير درستي گام بر مي داريد. توقف و تامل براي دستيابي به روياها ضروري است. اين قانون در مورد هر فرد بزرگي كه به موفقيت هاي بر جسته دست يافته، صادق است. همه به زماني براي تامل نياز دارند.«جيم ران»، فيلسوف نامدار، پيشنهاد مي دهد كه «در انتهاي هر روز، بايد نوار عملكردتان را به عقب ببريد. نتايج يا بايد تشويقتان كنند و يا تلنگري براي شما باشند. وقتي تامل مي كنيد، از خودتان بپرسيد كه بزرگ ترين دارايي من چيست؟ و يا چه چيزي بيش از همه برايم رضايت بخش است؟؛ سپس پاسخ ها را بيابيد.»

5-قانون ثبات

اگر منظم و منضبط نباشيد. همه انگيزه هاي دنيا نيز نمي توانند به رشد شما كمك كنند. برداشتن گام هاي لازم روزانه براي رشد، به نظم احتياج دارد.به گفته «جورج لوريــــــمر»: « اگر مي خواهيد هر شب با رضايت به خواب رويد، بايد عادت كنيد كه هر روز با هدف بيدار شويد.» شانسي خوب براي تغييري دروني را به خودتان بدهيد. كارتان را با ساده ترين چالش ها آغاز كنيد و به پيش رويد.

 «ايان مك گرگور»، صنعتگر، مي گويد: «من با همان اصول رام كنندگان اسب ها كار مي كنم. كار را با پر چين هاي كوتاه، يعني اهدافي آغاز مي كنم كه به سادگي قابل دسترسند؛ پس آنگاه پيشرفت مي كنم.»

6-قانون محيط

 ممكن است با انگيزه، منظم و آماده تغيير باشيد اما شايد محيط، شما را عقب نگه دارد. با فرمول «رشد=تغيير» محيط اطرافتان را از نو بياراييد. شرايط را بررسي كنيد تا بدانيد كه چگونه موجب عقب ماندن شما مي شود. تنظيمات جديدي بيابيد كه شما را تقويت كند؛ نه اينكه سد راهتان شود. محيط شما را افرادي تشكيل مي دهند كه در زندگي تان هستند. در صورتي كه آدم هاي اطرافتان شما را محدود كنند، شما قادر به پيشرفت نخواهيد بود. « ديويد مك كِلِلَند»، روان شناس اجتماعي دانشگاه هاروارد، مي گويد 95 درصد از افرادي كه هر روز با آن ها در ارتباط هستيد، يعني «گروه مرجعتان»، مسئول موفقيت يا شكستتان هستند؛ پس بهتر است آن ها را با دقت انتخاب كنيد.

7-قانون برنامه ريزي

 رشد فردي را ماموريتي بدانيد كه نيازمند بيش ترين جديت براي رسيدن به هدف است. در حوزه هايي از زندگي كه تصميم به رشد داريد، عامل آن باشيد. «جان مكسول»، نويسنده هلندي تبار، هر سال و در آغاز سال نو، پس از گذراندن ساعاتي با خانواده خود، به سراغ تحقيق مي رود. او تا شب سال نـو كــار مي كند و تقويم قرار ملاقات هايش را دقيـــقه به دقيــقه بررسي مي كند تا بداند وقتش را در سال گذشته، چگونه سپري كرده اســت. « مكسوِل» پس از اين مرور استراتژيك روش گذراندن وقتش در سال آينده را به دقت تنظيم مي كند. براي زندگي تان برنامه ريزي دقيق داشته باشيد. روش هايي سنجيده و قابل تكرار را طراحي كنيد تا در دستيابي به اهدافتان به شما كمك كند. زمان كار و اوقات فراغت خود را سازماندهي كنيد. در ساختاربندي روزهايتان ثابت قدم باشيد؛ از زمان ارزشمندتان به بهترين نحو استفاده كنيد.

8-قانون درد

 رويدادهـــاي دشوار زندگي اصلا خوشايند نيستند امـــــا مي توانيد از تجربيات دردناك آن درس بياموزيد و رشد كنيد. آخرين كاري كه در شرايط دشوار بايد انجام دهيد، اين است كه براي خودتان احساس تاسف كنيد. هر كسي گاهي با شرايط منفي دست و پنجه نرم مي كند؛ بكوشيد آن ها را به فرصت هايي براي يادگيري تبديل كنيد و از رويدادهاي منفي زندگي تان چيزي مثبت به دست آوريد. «داياناناياد»، شناگر، مي گويد: «من مشتاقم خود را وقف هر كاري كنم و تا زماني كه مي بينم اين تجربه مرا به سطح جديدي مي برد، درد يا ناراحتي موقتي برايم معنا ندارد.» تجارت وحشتناك مي تواند شما را به سوي فرصت هاي جديدي هدايت كند. يك مرغدار را در نظر بگيريد كه هر سال در بهار مزرعه اش جوجه هاي فراواني داشت اما پس از سيلي ويرانگر، مرغدار به همسرش شكايت كرد كه ديگر راه چاره اي ندارد و نمي داند چه كند. همسرش گفت كه اردك بخر. مانند همسر مرغدارباشيد؛ يعني مصيبت را به شروعي جديد تبديل كنيد.

9-قانون نردبان

 هر كسي كه از نردباني بر روي يك زمين نامسطح است، بـالا مي رود، دنبال دردِسر مي گردد. هر چه بالاتر برويد، همه چيز مرتعش تر مي شود. تلاش براي ارتقاي خود بدون توجه به شخصيتتان منجر به ناكامي مي شود. هر چيز ارزشمندي به مبنای شخصيت بستگي دارد. اينكه چقدر مي توانيد بالا برويد، به اين مورد بستگي دارد كه چه كسي هستيد. داشتن شخصيت خوب بايد بيشتر از موفقيت برايتان مهم باشد. مقامات روس «الكساندر سولژِنيتسن» را به اين دليل زنداني كردند كه وي منتقد «ژوزف اَستالين» بود. « سولژِنيتسن» در باره تجربه غم انگيزش نوشت: «زندان! تو را تقديس مي كنم؛ تو را براي اينكه در زندگي ام بودي، تقديس مي كنم؛ براي خوابيدن برروي حصير چوبي زندان؛ من ياد گرفتم كه بر خلاف باورم، هدف از زندگي، كاميابي نيست؛ بلكه تعالي روح است.»

10-قانون كِش

آمادگي قدم گذاشتن به بيرون از حوزه آسايش را داشته باشيد و خود را مانند يك كِش بكشيد. بسياري از مردم اين كار را دشوار مي دانند تا جايي كه نمي توانند به شكل ارزشمندي پيشرفت كنند. آنان كمتر از آن چيزي باقي مي مانند كه در صورت داشتن اشتياق يا توانايي مي توانستند باشند. كشيدن خودتان نيازمند تغيير است كه همواره و ذاتا شكلي دردناك دارد. همچنين منبسط شدن نياز به خطر كردن دارد كه اين  كار، اقدامي شجاعانه است؛ در غير اين صورت، زندگي خسته كننده مي شود و رضايت بخش نخواهد بود. «اي.جي.باكام»، پيشگام عكاسي هوايي، مي گويد: «يكنواختي، پاداش وحشتناك فرد محتاط است». افراد موفق هرگز نمي خواهند در گوشه امن خود بمانند.

 

 

11-قانون جايگزين ها

توسعه فردي همواره جايگزين هايي را در بر مي گيرد. براي استفاده از همه توانتان بايد خواهان قرباني كردن بخشي ارزشمند از زندگي تان باشيد. انتخاب شما اثري مستقيم بر مسير زندگي تان دارد. وقتي با انتخاب هايي دشـــوار روبـــه رو مي شويد، همه نكات مثبت و منفي مربوط را به دقت ارزيابي كنيد. جايگزين هايي را كه تعريف مي كنيد، مشكلات جديدي ندانيد كه بايد تحملشان كنيد بلكه آرزو داشته باشيد و اميدوار باشيد همه چيز درست مي شود. از انتخاب ها و جايگزين هاي دشوار استقبال كنيد. پذيرفتن مسئوليت اعمالتان نشانه بلوغ و رشد است.

12-قانون كنجكاوي

اگر ياد نگيريد، نمي توانيد رشد كنيد. «چرا» را به واژه محبوب خود تبديل كنيد. هر چه كنجكاوتر باشيد، مي توانيد بيشتر ياد بگيريد و رشد كنيد. براي افزايش كنجكاوي، ذهنيتي مانند فردي تازه كار داشته باشيد. از نشان دادن كمبود دانشتان نترسيد. «پيتر دراكر»، استاد مديريت، يك بار گفت: «بزرگ ترين نقطه قوت من به عنوان يك مشاور اين است كه نادان باشم و سوالات زيادي بپرسم.» اگر وقت خود را با افرادي بگذرانيد كه به اندازه شما كنجكاوند، براي سوال پرسيدن راحت تر خواهيد بود. يادگيري مطلبي جديد در روز را هدف خود قرار دهيد. بدانيد كه شكست فرصتي استثنايي براي يادگيري در اختيارتان قــــرار مي دهد. هميشه خوش بين باشيد و بپذيريد كه براي هر مشكلي چندين راه حل وجود دارد.

13-قانون الگو برداري

 وقتي شخصي دانا راهنماي شما در مسير رشد باشد، رشد فردي ساده تر خواهد شد. كتاب هاي متعددي در دسترسند كه از جمله آن ها مي توان به كتاب «ديل كارنگي» براي بهبود مهارت هاي افراد با عنوان آيين دوست يابي اشاره كرد. مشاوري را استخدام كنيد تا گام هايي را كه بايد برداريد، به شما نشان دهد. اگر كسب و كارتان را به تازگي آغاز كرده ايد، انتظار نداشته باشيد مشاوري را از سطوح برتر دنياي كسب و كار پيدا كنيد؛ در عوض، شخصي را پيدا كنيد كه چند سطح بالاتر از شما كار كرده باشد تا بتوانيد از او الگوبرداري كنيد.

14-قانون گسترش

 هر كاري را كه انجام داده ايد و هر موفقيتي را كــه كســــب كرده ايد، قابل گسترش است. كارشناسان ادعا مي كنند كه مردم فقط از 10 درصد توانشان استفاده مي كنند. افــــرادي مي توانند بسيار بيش از آنچه را كه در گذشته داشته ايد، به دست آورند. براي كسب موفقيت بيشــتر در زندگي، تفكر «آيا مي توانم؟» را به تفكر «چطور مي توانم؟» تبديل كنيد. سوال «آيا مي توانـــم؟» خود به خود شما را محدود مي كند. سوال «چطور مي توانم؟» نشـان مي دهد كه براي هر مشكلي راه حلي وجود دارد. آن راه حل را كشف كنيد.

15-قانون همكاري

   زندگي تان نبايد حول محور رشد فردي بچرخد. به نيازهاي افرادي كه برايتان مهم هستند، توجه كنيد. ببينيد چــــــطور مي توانيد به بهبود زندگي شان كمك كنيد. اين بهترين راه براي ايجاد رضايت و شادي دروني است. «بنجامين فرانكلين»، رئيس جمهور و مخترع آمريكايي، هميشه به دنبال پاسخ هاي درست براي سوالات مهم بود. يكي از بزرگ ترين واقعيت هايي را كه كشف كرد، اين بود كه كمك به ديگران بهترين كاري بود كه او مي توانست انجام دهد. او هر روز را با سوال «امروز بايد چه كار خوبي انجام دهم؟» آغاز مي كرد و با سوال «امروز چه كار خوبي انجام دادم؟» به پايان مي برد.

منبع: گزیده ای از دو هفته نامه موفقيت شماره275

به کوشش:مسعود سطوتی/ رئیس تشریفات گروه