هرچند ديد وبازديدهاي خانواده هاي امروزي ديگر آن رنگ وبوي گذشته را ندارد، اما هر چقدر هم که خانواده ها در طول سال گرفتار باشند؛ باز هم ايام عيد و تعطيلات آن را براي دور هم بودن از دست نمي دهند.

 

 

اصولا ميهماني گرفتن و رفتن هم مثل هر پديده ديگري تکنيک هاي خاص خودش را دارد. ديگر گذشت زماني که بچه کوچک تر خانواده تا سر کوچه مي رفت و به کمک يک عدد سکه دو ريالي با منزل عمو و خاله تماس مي گرفت و مي گفت ما بعد از ظهر براي عيد ديدني مزاحم مي شويم. هرچند در نهايت خيلي از ميهمان ها هم با در بسته مواجه مي شدند و مجبور بودند روي در و ديوار کوچه و محل ميزبان چند تا آمديم نبوديد بنويسند؛ اما ميهماني رفتن ها هم صفايي داشت. خانه هاي بزرگ، فرصت زياد، حتي در مواقعي آن قدر زندگي ساده بود که ميهمان با عهد و عيالش شب منزل ميزبان مي ماند. اما حالا فرصت ها کوتاه تر و راه ها هم بر خلاف گذشته که بيشتر اعضاي يک خانواده در محدوده اي مشخص زندگي مي کردند دورتر شده و ميزباني پيش بيني هاي ريز و درشت فراواني دارد براي همين بد نيست با نکات مختلفي درباره ميهماني دادن، ميهماني رفتن و دور هم بودن هاي دوستانه يا خانوادگي با بياني متفاوت وطنز آشنا شويم.

اگر ميزبان هستيد

اگر شما ميزبان هستيد و بناست ديگران به منزل شما تشريف بياورند و مراحم شوند چند نکته را فراموش نکنيد: 1-حتما زمان ايدا آلي را که تمامي اعضاي خانواده در منزل حضور دارند به ميهمان اعلام کنيد تا سر بچه ميهمان براي بازي کردن با فرزند دلبند شما و...کلاه نرود.

2-فلسفه ديد و بازديد را فراموش نکنيد. هدف دور هم بودن و با خبر شدن از احوالات است. آن قدر تدارک نبينيد که ميهمان شما حتي جرأت آن را که بخواهد شما را دعوت کند نداشته باشد.

3-ميهمان گرامي آمده تا شما را ببيند نه مبل ها و لوسترهارا، پس سعي کنيد از رفت و آمد مدام بين اتاق پذيرايي و آشپزخانه جدا خودداري کنيد وگرنه مشمول آن جمله کليشه اي معروف خواهيد شد که :

جمله کليشه اي 1- دو دقيقه اومديم خودتون رو ببينيم همش تو آشپزخونه بودين!

4-مشکلات يا اختلافات خانوادگي را قبل از ورود ميهمان حل وفصل کنيد. به طور مثال اگر قند عسل شما دوست دارد نيم ساعت با پلي استيشن خود بازي کند، چنان چه شما او را منع کنيد و يکهو جلوي ميهمان ها گير بدهد که مي خواهد بازي کند باز پاي جمله هاي کليشه اي به ميان خواهد آمد.

جمله کليشه اي2- خيلي خوب، هر کار دوست داري انجام بده، بذار مهمونا برن من ميدونم و تو!!

آن وقت است که ميهمان گرامي براي حفظ جان فرزند شما هم که شده مجبور است چند روزي در منزل شما اتراق کند.

5-ايام عيد همه در حال ديد و بازديد هستند و تا خرخره از انواع خوراکي ها ميل مي کنند. پس اگر کسي چيزي نخورد يا به شما رو دست زد و خوراکي برداشت اما نخورد ناراحت نشويد و اصرار بي جا نفرماييد که ممکن است قالي منزل شما به خاطر پرخوري ميهمان به چيزهاي ناجوري مزين شود که رنگ و بويش به راحتي نمي رود. پاي جمله هاي کليشه اي را هم بي دليل باز نکنيد.

جمله کليشه اي3- اگه نخوريد فکر مي کنيم بد شده و دوست ندارين!

آخه پرتقال تامسون مگه دست پخت شماست که بد شده؟

6-بچه ميهمان شايد مقداري از شما حساب ببرد اما ديکته که نمي برد. بچه است دوست دارد مقداري در منزل شما تفحص کند اجازه بدهيد در اينجور موارد والدين بچه به او تذکر بدهند. لازم هم نيست براي آن که بچه ميهمان بترسد شيرين عسل خودتان را دعوا کنيد، چون بچه شما به اخلاق شما و تهديداتتان آشناست يک چيزي مي گويد بد از بدتر مي شود.

بچه مردم را هم از سر باز نکنيد، بچه ميهمان امانت است دست شما!

جملات کليشه اي4و5و6- پسرم دوستتو ببر کوچه گربه ها رو ببينه!

پسرم اگه دست به اون مجسمه بزني مثل پارسال مي دمت نمکي ببره!

شايد هم گوشتو مثل دفعه قبل بريدم! خودت که مي دوني گوش چقدر دير درمياد! راستي بچه هاي اين دوره و زمونه باهوش هستند و حتما مي فهمند شما داريد به در مي گوييد که ديوارهاي بازيگوش بشنوند.

7-بهتر است از ميهمان بپرسيد چه چيزي مي خواهد؛ چاي، شربت، آب يا هيچي که اين يکي آخر از همه بهتر است. دليل نمي شود چون يک چاي فرد اعلي خريديد وسط ظهر که ميهمانتان بين راه کلي گرما خورده، ليوان ليوان چاي داغ برايش بريزيد.

8-فضا را طوري مديريت کنيد که به خاطر تماشاي برنامه تلويزيوني خاص يا انجام کارهاي ديگر بين اعضاي خانواده شما و ميهمان جنگ جهاني راه نيفتد. شايد ميهمان به روي خودش و شما نياورد اما کمتر کسي است که در ايام عيد دوست داشته باشد راز بقا با موضوع شکار کرگدن توسط تمساح را تماشا کند.

9-اگر عجله داريد و مي خواهيد جايي برويد يا کاري انجام بدهيد بهتر است طوري که ميهمان آزرده خاطر نشود اين موضوع را به او بگوييد يا برنامه بعدي تان را در صورت امکان کنسل کنيد اما به ميهمان کنايه نزنيد.

جمله کليشه اي7- (شما طوري که ميهمان بشنود به فرزندتان مي گوييد) عزيزم اگر دست تو دماغت نکني مهمونا که رفتن مي برمت خونه مادربزرگ! البته همين الانشم دير شده اما عيب نداره مهمون نشسته ديگه!

10-بهتر است براي اين که به ميهمان حسي خوب و صميمي بدهيد اگر خودش اصرار دارد اجازه بدهيد در جمع کردن سفره و...به شما کمک کند.

جمله کليشه اي8- خانم ميهمان: آب داغتون کدومه من ظرفارو بشورم! خانم ميزبان:(به منظور احترام به ميهمان دروغ مي گويد!): ما آب داغ نداريم!!

ميهمان گرامي آمده تا شما را ببيند نه مبل ها و لوسترها را، پس سعي کنيد از رفت و آمد مدام بين اتاق پذيرايي و آشپزخانه جداً خودداری کنيد وگرنه مشمول آن جمله کليشه ای معروف خواهيد شد که: دو دقيقه اومديم خودتون رو ببينيم همش تو آشپزخونه بودين

 

اگر شما ميهمان هستيد

ميهماني رفتن فوت و فن هاي بيشتري دارد که اهل فن از آن باخبر هستند، به اين نکات توجه کنيد تا ميزبان دوباره رغبت کند شما را به منزلش دعوت کند.

1-ميزبان براي آن که تدارک مناسبي براي ورود شما ببيند و براي زندگي خودش هم برنامه ريزي کند بايد بداند کي به منزلش مي رويد و کي از منزلش مي رويد!

بهتر است اگر خودتان پيشنهاد کننده هستيد ساعت را هم تعيين کنيد.

جمله کليشه اي1- ميزبان: پس امشب ساعت 7بعد از ظهر منتظرتون هستيم.

ميهمان: نه بابا، زحمت نمي ديم اما ساعت 9ميايم که به شام بخوره، هه هه هه...

2-به برنامه غذايي و ديگر قوانين داخلي منزل ميزبان احترام بگذاريد. دليل نمي شود چون گنج پيدا کرده ايد و هر روز خاويار مي خوريد زحمت ميزبان را براي تهيه نيمرو ناديده بگيريد. اگر هم عادت داريد در ساعت خاصي غذا بخوريد بهتر است يک روز عادت خود را ترک کنيد و جمله کليشه اي هم نگوييد.

جمله کليشه اي 2- ميزبان: حالا کي شام بخوريم! ميهمان: شما هر وقت صلاح مي دونيد؛ فقط ما عادت داريم ساعت 9بخوريم. ترک عادت هم که موجب مرضه!

3-اگر براي عصرانه تشريف مي بريد؛ طوري برويد و برگرديد که به وعده غذايي نخوريد که بايد يک وعده غذايي بخوريد. آخر ساعت5/3 هم شد وقت ميهماني رفتن! ميزبان هنوز کاسه و بشقاب هاي ناهار را نشسته! لازم نيست در يک روز چند جا برنامه ريزي کنيد که مجبور شويد يکي را ساعت 5/3برويد و ساعت5/12به آخري برسيد. البته اين کار چندان هم بد نيست چون زمينه اي مي شود براي آن که ميزبان و به خصوص بچه هايش جد و آباء شما را خدا بيامرزي بدهند.

جمله کليشه اي 3- (ميهمان وقتي سفره ميزبان پهن است سر مي رسد)ميهمان: بد موقع مزاحم شديم، شام مي خوردين؟ ميزبان: پ ن پ سفره پهن کرده بوديم خاله بازي مي کنيم.

5-اگر با ميزبان خيلي صميمي نيستيد، به هيچ وجه سرزده به منزلش نرويد، اين کار هيجان انگيز که نيست هيچ، خيلي هم...بگذريم.

جمله کليشه اي4- ميهمان از پشت آيفون: سلام صاحبخونه ميهمان نمي خواي! ااا...بفرمايين تو(بعدش آروم به خانومش ميگه اينا کي بودن ديگه؟)

5-فراموش نکنيد شما خودتان ميهمان هستيد پس به عنوان همراه کسي يا چيزي(مثل حيوان خانگي) را به منزل ميزبان نبريد.

6-سعي کنيد از جريان ميهماني خارج نشويد. خيلي در بطن برنامه هاي تلويزيون فرو نرويد. اگر تلفن همراه تان زنگيد خيلي کوتاه صحبت کنيد. بلند شدن و رفتن به حياط براي صحبت با تلفن چندان زيبنده يک ميهمان نيست. اصلا اگر مي خواستيد فوتبال يا سريال نگاه کنيد يا مجله بخوانيد و با همراه تان صحبت کنيد چرا آمديد ميهماني؟

7-بد نيست به خاطر آن که با ميزبان صميمي تر شويد و مراتب احترام خود را به او نشان بدهيد يک هديه کوچک برايش ببريد.

فرمول خريد شيريني و شکلات با اين انگيزه که بعد از چند دقيقه ميزبان به خودتان تعارف کند کمي نخ نما شده، کتاب هميشه بهترين هديه است.

جمله کليشه اي5- (ميهمان با يک گلدان کاکتوس وارد مي شود)ميهمان: برگ سبزي است تحفه درويش! ميزبان: اي بابا! اين کارا چيه؟ شما که خودتون گل خاردارين. ديگه چرا کاکتوس آوردين؟

8-حتما قبل از ورود کفش هايتان را با چند ضربه محکم به زمين و ميله گاز تميز کنيد و از ميزبان هم بپرسيد که تا چه منطقه اي مي توانيد با کفش تردد کنيد.

9-در کل احترام به ميزبان چيز خوبي است اما نه در آن حدي که سلامتي شما را به خطر بيندازد. اگر واقعا خوردن يک غذا يا شيريني و ميوه براي سلامتي شما مضر است محترمانه از ميزبان عذرخواهي کنيد و دليل خود را هم بگوييد.

10-از هول حليم تو ديگ نيفتيد، آن قدر چيزي نخوريد که  از وعده اصلي در منزل خودتان يا منزل ميزبان بمانيد.

جمله کليشه اي6- ميزبان: بفرماييد شيريني نخودي! ميهمان: زرنگين! مي خواين خيلي چيزي بخوريم تا از شام بيفتيم!

11-اصولا شما رفتيد ميهماني، پس در نقش يک کارشناس املاک يا سمسار ظاهر نشويد. اين که مدام قيمت رهن و اجاره منزل يا اجناس داخل آن را بپرسيد نه تنها دور از ادب است بلکه احساس ناخوشايندي در ميزبان ايجاد مي کند چون اگر سطح زندگي اش از شما بالاتر باشد تا مدت ها هر اتفاق تلخي را به چشم شور شما منتسب مي کند و اگر هم سطح زندگي اش از شما پايين تر باشد که واويلاست.

جمله کليشه اي7- ميزبان: ببخشيد ديگه از شام خونه خودتون هم افتادين. ميهمان: آره والا! (اين جمله کليشه اي انحرافي بود و ربطي به قسمت قبلش نداشت.)

12-به محض رسيدن به منزل ميزبان، به فرزند دلبندتان نگوييد برو بازي کن. ميزبان با بچه شما تعارف دارد، خودتان که نداريد.

13-کمک به ميزبان خوب است اما نه در شرايطي که خود او مايل نيست. تشخيص اين که ميزبان واقعا تعارف مي کند يا معذوريت دارد و نمي خواهد شما پشت صحنه آشپزخانه و زندگي اش را ببينيد، کار سختي نيست.

14-از خودتان(با شکستن ظرف) يا فرزندتان در منزل ميزبان يادگاري به جا نگذاريد.

از توضيح بيشتر در اين زمينه معذوريم.

جمله کليشه اي8- ميهمان: اي بچه بي تربيت، مگه...! ميزبان: اشکال نداره ديگه! بچه اس ديگه! ايشالا دفعه بعد قبل از مهموني تو خونه خودتون ببرينش دستشويي!

15-اگر به صورت خيلي تابلويي معلوم بود که غذا دست پخت خانم ميزبان نيست شما هم به صورت خيلي تابلويي مچ گيري نکنيد.

جمله کليشه اي9- خانم ميزبان: ببخشيد ديگه! غذاي دستپاچگي از اين بهتر نميشه! خانم ميهمان: اختيار دارين، به اين خوبي، درست مثل غذاي رستوران سر کوچه تون شده!

اگر با چند خانواده دور هم جمع شده ايد

دور هم بودن با چند خانواده اعم از فاميل يا دوست، چه در منزل يکي از اعضاي گروه باشد چه در محيطي خارج از منازل برگزار شود؛ يک سري نکات تستي دارد که بايد ضمن رعايت نکات قبلي درباره ميهماني و ميزباني، به آن نکات هم توجه کنيد:

1-اگر ميزبان يا طراح گردش هستيد سعي کنيد ميهمانان يا اعضاي گروه را به شکلي شايسته دعوت کنيد طوري که حداقل شباهت هاي رفتاري و ذائقه اي با هم داشته باشند. حضور خان عموي 60ساله شما که مي ميرد براي ديزي در کنار بروبچ شرکت که فست فودخور هستند و يک ريز درباره فيلم هاي هاليوودي صحبت مي کنند باعث به حاشيه رفتن يکي از آن ها خواهد شد.

2-به عنوان يکي از اعضاي گروه سعي کنيد روي تفاوت هاي حداقلي مثل پرسپوليسي و استقلالي بودن جمع، ديدگاه هاي سياسي و...زوم نکنيد. چند ساعت دور هم جمع شده ايد حالش را ببريد، هي نگوييد پرويز سوبله چوبله(لقب سرمربي استقلال) تا طرف مقابل هم مجبور نشود بگويد سوبله چوبله تون که شد پرويز سوخته پوخته! تازه اين يکي به اون 4تا مي ارزيد!

3-پچ پچ، تک روي و رفتارهاي خارج از پذيرش جمع هم نداشته باشيد.

4-ترجيحا قرارهاي دورهمي را به اتفاق اعضاي خانواده بگذاريد تا هم خيال شما راحت باشد، هم حق اهل و عيال ضايع نشود. بنابراين در صورت امکان دور صفاسيتي مجردي را خط بکشيد تا مجبور نباشيد به خاطر باغ رفتن با رفقا، به عيال اجازه بدهيد با دختر خاله هايش بروند اسکانديناوي. تمام اين رفتارها صميميت را از خانواده ها دور مي کند.

5-نکته قبلي را که گفتيم دليلي بر اين نيست که کسي را به زور جايي ببريد، چون حين برنامه، با اصرارش به بازگشت و...خاطر جمع مکدر مي شود. اگر همسر شما پايه برنامه خاصي نيست و شما هم حتما بايد در آن شرکت کنيد اولا مدتش را کوتاه کنيد؛ ثانيا به ازاي آن برنامه به اتفاق خانواده يک برنامه ديگر را بچينيد، نه اين که به تک روي همسرتان رضايت دهيد.

6-در يک برنامه خوب نقش ها بايد تقسيم شود. بعضي ها ذاتا مدير هستند، بعضي ها هم آدم هاي خلاقي هستند که اهل جوجه سيخ کشيدن، آلاچيق به راه انداختن وتعيين مسير هستند. يک سري آدم ها که فداکارترند براي کارهاي به اصطلاح يدي مناسب هستند. يک نفر هم بايد شيرين کاري کند تا ديگران بخندند. البته اين مرزها خيلي دقيق نيست بنابراين نه خيلي رئيس بازي در بياوريد، نه در شوخي از محدوده ادب خارج شويد.

7-اگر به هر دليلي همسر و فرزند شما با ميل خودشان به يک برنامه تفريحي يا ميهماني آمدند و وسط کار پشيمان شدند، ضمن توضيحي محترمانه به جمع، زودتر برگرديد اما هيچ گاه محوريت خانواده را فراموش نکنيد. در نهايت چه ميزبان هستيد، چه ميهمان و چه با ديگران دور هم جمع شده ايد؛ فلسفه اصلي ماجرا را فراموش نکنيد، بناست همه به يک ميزان لذت ببرند پس يک نفر را در جمع دست نيندازيد، با وقوع يک اتفاق تلخ، کمي بدقولي، يک صحبت نا به جا و...زود از کوره در نرويد و فراموش نکنيد در مدرسه زندگي هر کسي نمره خودش را دارد، فارغ از اين که رفتار ديگران حائز چه نمره اي است تحت هر شرايطي سعي کنيد نمره شما 20باشد.

منبع: ويژه نامه روزنامه خراسان

به کوشش:آتناطوسيان