شما مي توانيد در به دست آوردن شغل دلخواه به خودتان كمك كنيد. كليد دستيابي به آن، اين است كه خود را باور داشته باشيد. پاهاي خود را محكم و استوار در مسير شغل دلخواهتان قرار دهيد. زماني را به رها كردن خود از قيد و بند شك و ترديد، اختصاص دهيد،

 

در اين صورت مي توانيد خود را در مثبت ترين راه مشاهده كنيد. اعتماد به نفس و خودباوري، به شما امكان مي دهد تا به امتيازات خود و وجود ارزشمندتان، پي ببريد. براي دستيابي به شغل دلخواه و موردنظر خود، خيال پردازي كنيد، برنامه ريزي نماييد و در اين راه، سخت بكوشيد.

حال به مطالعه راهكارهاي بيشتري براي دستيابي به اعتماد به نفس در خصوص جست و جوي شغل موردنظر خود بپردازيد:

1-  مثبت باشيد: با تهيه يك فهرست، تمام ويژگي هاي خوب و مثبت و مهارت هايتان را به خود يادآوري كنيد.

2-  بهترين خصوصيات و ويژگي هاي خود را مقدم بشماريد: به ذهن خود بسپاريد كه تركيبي از همه آن خصوصيات فوق العاده و بي نظير بوده و كاملاً آماده ايد.

3-  نمايان شدن اعتماد به نفس دروني و باطني: اعتماد به نفس دروني به بيرون مي درخشد و ديگران به سوي آن جذب مي شوند.

4-  به خود روحيه و اميد دهيد و مشوق خود باشيد: مشوق خود باشيد و آنچه را كه بايد ارائه دهيد، واضح و آشكار سازيد.

5-  هيچ فردي كامل و بي عيب نيست: بدانيد و بپذيريد كه هيچ فردي كامل و بي عيب نيست و شما نبايد براي داشتن وجودي مفيد و ارزشمند، كامل و ايده آل باشيد.

6-  آموزش و فراگيري، همواره يك قابليت و امكان بالقوه است: اگر دستيابي به شغل دلخواهتان، مستلزم داشتن مهارتي جديد است، در اين صورت، با اطمينان و اعتماد به نفس، اين حقيقت را بپذيريد كه مي توانيد به آن مهارت و قابليت دست يابيد.

7-  استرس و فشار روحي و رواني را در خود ازبين ببريد: اين واقعيت را بپذيريد كه شرايط و موقعيت هاي جديد، احتمالاً باعث بوجود آمدن استرس و فشار روحي و رواني مي شود، اما شما با دانستن اين كه لايق و توانا هستيد، مي توانيد استرس و فشار روحي و رواني را در خود كنترل كرده و آن را پشت سر بگذاريد.

8-  فكر و نگرش خود را باز كنيد: روشنفكر باشيد و در مسيري جديد قدم برداريد و ببينيد شما را به كجا هدايت مي كند.

9-  دستيابي به شغل دلخواه خود، همه چيز و يا هيچ چيز نيست: به شغلي كه مي خواهيد به آن دست يابيد، بيش از حد بها ندهيد.

10-                     هيچ شغلي كاملاً ايده آل و مطلوب نيست: دست يافتن به هرگونه شغلي كه كاملاً ايده آل و مطلوب باشد، امكان پذير نيست.

11-                     فرصت هاي جديد شغلي در انتظار شماست: اگر دست يافتن به يك شغل دلخواه، امكان پذير نشود، در اين صورت شغل هاي ديگري در امتداد مسير، وجود خواهد داشت.

12-                     در جست و جوي كار بودن، وظيفه شماست: در جست و جوي كار بودن را همانند يك حرفه، تلقي كنيد و ساعت هاي خاصي را براي پرداختن به آن برنامه ريزي نماييد.

13-                     هر فردي نياز به زماني دارد كه به خود اختصاص دهد، بنابراين به خود، وقت استراحت و تنفس دهيد: بسيار مهم است كه به خود وقتي را اختصاص دهيد تا زماني را به استراحت بپردازيد، از اين طريق مي توانيد با انجام ورزش و كارهاي تفريحي و يا گذراندن اوقاتي شاد با خانواده و يا دوستان، استرس و فشار روحي را در خود از بين ببريد.

14-                     در جست و جوي سرگرمي ها و كارهاي تفريحي باشيد: براي پرداختن به فعاليت هاي دلپذير و لذت بخش كه شما را در احساس خوبي نگاه مي دارد، برنامه ريزي كنيد.

15-                     حركات و تمرينات ورزشي، فكر و ذهن را تقويت مي كند: براي انجام حركات و تمرينات ورزشي، در وقت خود برنامه ريزي كنيد، زيرا ورزش براي جسم و فكر و ذهن سودمند است.

16-                     به كشف موردي جديد بپردازيد: زماني را به امتحان كردن موردي جديد اختصاص دهيد و حس موفقيت و تحقق يافتن را تجربه كنيد.

17-                     از دوستان تقاضاي ياري و كمك كنيد: از دوستان خود كناره گيري نكنيد، زيرا شما اولين يا آخرين فردي نيستيد كه در پي يافتن شغل هستيد.

18-                     مي توانيد بر هر رويداد ناخوشايندي كه زندگي به شما تحميل مي كند، غلبه كنيد: درخصوص تمام شرايط و موقعيت هاي دشوار و گرفتاري هايي كه در گذشته بر آنها غلبه كرده ايد، فكر كنيد و اعتماد به نفسي را كه به آن دست يافته ايد، باور داشته باشيد.

19-                     اعتماد به نفس خود را حفظ  كنيد: زماني كه مسير ناهموار مي شود، اجازه ندهيد اعتماد به نفستان خدشه دار شود.

20-                     پيروزي هاي كوچك را جشن بگيريد: براي هر قدمي كه برمي داريد، خود را تحسين كنيد و به خود اعتبار دهيد. هر پيروزي هر چند ناچيز و كوچك رانيز جشن بگيريد.

 

منبع: Psychology Today