4 نکته که بايد در رژيم لاغري بدانيد

وقتي اسم رژيم غذايي به ميان مي آيد، معمولا ناخودآگاه ياد رژيم لاغري مي افتيم اما رژيم درماني به هر برنامه غذايي مشخصي که براي درمان يا کنترل يک بيماري (اعم از چاقي مرضي، لاغري، ديابت ، بيماري قلبي، کليوي ، کبدي و ...) تجويز شده باشد، گفته مي شود.

 

1- چرا برخي افراد اراده کافي براي رژيم گرفتن ندارند؟ يکي از اصلي ترين دلايل نداشتن اراده براي رژيم گرفتن، اين است که هنوز بسياري از افراد، چاقي را بيماري نمي دانند. به طور کلي همانظور که تا ريشه شدن بيماري ، دست از معالجه و مراجعه به پزشک، بيمارستان و کلينيک بر نمي داريم، بايد به فرآيند کاهش وزن هم چنين نگاهي داشته باشيم. بيماراني که منظم ترين مراجعه به متخصصين تغذيه  را دارند و پيگيردرمان مشکل خود هستند، بهترين و ماندگارترين جواب را مي گيرند زيرا خود را موظف            مي بينند دستورات غذايي را رعايت کنند. ضمن اين که فرصت طلايي براي متخصص تغذيه شان فراهم مي شود تا در جلسه هاي آموزشي، هر بار روش جديدي را متناسب با آخرين شرايط وزني و آمادگي رواني به مراجعه کننده خود آموزش دهد.

2- چرا معمولا در رژيم لاغري، خانم ها کمتر از آقايان به نتيجه مي رسند؟

به دلايل متعدد رواني، متابوليکي و جسماني خانم ها کمي کمتر و ديرتر از آقايان در رژيم لاغري به نتيجه مي رسند. از نظر متابوليکي، معمولا سوخت و ساز بدن آقايان بيشتر از خانم هاست. ضمن اين که معمولا شيوع بيماري هاي متابوليکي مانند کم کاري تيروئيد و مقاومت به انسولين هم از لحاظ آماري، در آقايان کمتر و از لحاظ باليني ، کم شدت تر از خانم هاست. از بعد جسماني، معمولا آقايان فعاليت جسماني بيشتري نسبت به خانم ها دارند و بيشتر انرژي مي سوزانند.

نکته بعدي، مواجهه با غذا يا فکر کردن به غذاست. وقتي مدام در خانه هستيم و مشغله ديگري نداريم . شانس اين که ياد غذا بيفتيم و وسوسه شويم تا غذايي بخوريم، بيشتر است و طبعا خانم ها از اين نظر بيشتر از آقايان در معرض وسوسه غذايي قرار دارند. علت بعدي، تعارف غذايي است. يکي از مهم ترين دلايل شکست رژيم غذايي در کشورمان، عادت فرهنگ «تعارف غذايي» است. تعارف غذا يکي از نشانه هاي دوست داشتن و ادب در فرهنگ ماست ولي بايد اين حقيقت را در نظر بگيريم که وقتي فردي اظهار مي کند رژيم دارد بايد به تصميم او احترام بگذاريم و با تعارف هاي مکرر غذايي ، او را به مرحله اي نرسانيم که با اکراه، رژيم غذايي اش را بشکند. معمولا خانم ها بيشتر از آقايان تسليم تعارف غذايي مي شوند. درحالي که به راحتي مي توان با گفتن«نه مودبانه»  از کنار اين تعارف ها رد شد.

3-پيشنهاد متخصصان تغذيه براي داشتن رژيم غذايي موفق چيست؟ از نظر متخصصان تغذيه ، مراجعه مرتب به مشاور يا متخصص از شرايط اصبي موفقيت است چون هر بار که به متخصص تغذيه مراجعه مي کنيم . علاوه بر اين که التزام و پايبندي مان به اجراي برنامه حفظ مي شود، شانس اشتباه و اقدام هاي غلط هم کمتر مي شود و اگر ايراد يا خطايي در رژيممان وجود داشته باشد، زودتر شناسايي مي شود، فرصت سوزي نمي شود و شانس اين که عوارض جانبي پيش بيايد هم کمتر مي شود. از طرف ديگر، هنگامي که فاصله زماني  ملاقات مراجعه کننده با متخصص تغذيه طولاني تر و تعداد دفعات  ملاقات هم کمتر مي شود، التزام فرد مراجعه کننده  براي رعايت رژيم و پاسخگو بودن بسيار ضعيف خواهد شد و در نتيجه ، فرد جواب مطلوب نمي گيرد. اين در حالي است که ايراد نه از رژيم و دستور غذايي بلکه از نامنظم بودن يا تعداد دفعات کم مراجعه است. نتيجه اين که فرد از اين متخصص به متخصص ديگر مراجعه و اين چرخه معيوب همچنان ادامه مي يابد.

4-بسياري از افراد، زماني که ميزان کاهش وزن در رژيم غذايي شان خوب باشد، اشتياق بيشتري براي اجراي رژيم هاي کاهش وزن نشان مي دهند ولي سوال اصلي اين است که چرا ميزان کاهش وزن طي زمان در بعضي از افراد کمتر مي شود؟

يکي از مهم ترين ريشه هاي شکست رژيم غذايي در کشورمان، عادت فرهنگي «تعارف غذايي » است.

به کوشش: مهدي ظريفيان کارشناس ايمني پوياگستر