سلام و عرض ادب   
به همت خانم يزدانبخش و خانم خليلی و مساعدت مديريت محترم کارخانه پوياگستر جناب آقای مهندس رادبوی برندگان مسابقه «برداشت آزاد» از کتاب (خانه ای در آسمان) نوشته گلی ترقی اعلام شد و جوایزی به برندگان اعطا گرديد.
برندگان:
- مهدی وفائی
- حميدرضا شهباززاده
- اميرمحمدی اسکندری