امسال هم مثل ساليان گذشته ، از گروه صنعتي پارت لاستيک کارگر و کارگروه نمونه استاني انتخاب شد.
يک نفر کارگر نمونه و يک کارگروه نمونه 2 نفره از پارت لاستيک و يک کارگروه نمونه 6 نفره از پويا گسترسهم امسال جشنواره کارگران برتر بود .علاوه بر اين انتخاب شرکت پارت لاستيک به عنوان شرکت نمونه استاني افتخاري ديگر براي گروه صنعتي پارت لاستيک به وجود آورد.
کارگران نمونه گروه ما در روز پنج شنبه 8 ارديبهشت ماه 96 در جشني که در سالن تلاش اداره کار برگزار مي شد به جامعه کارگري استان معرفي شدند.
آن روز آقاي احمدي مدير کل تعاون،کار و رفاه امور اجتماعي در سخناني فرمودند: اين تعداد کارگران و گروه کار نمونه توسط کميته تخصصي و از ميان 1057 طرح ابتکاري و نوآورانه رسيده به دبيرخانه انتخاب و تاييد شده اند و حداقل امتياز کسب شده براي انتخاب 185 امتياز بوده است.
بچه ها پس از دريافت لوح تقديرشان از دکتر ربيعي وزير محترم کارو رفاه اجتماعي براي ثبت اين افتخار در کتاب خاطرات گروه با هم عکس يادگاري گرفتند.
ستاره دانايي اين افتخار ارزشمند را به همه سربازان پرتلاش گروه صنعتي پارت لاستيک تبريک و تهنيت مي گويد.
به اميد موفقيت هاي بيش از پيش