آخرین روزهای اسفند است
از سرِ شاخِ این برهنه چنار
مرغکی با ترنمی بیدار
می زند نغمه،
نیست معلومم
آخرین شکوه از زمستان است
یا نخستین ترانه هایِ بهار؟
آخرین روزهای زمستان 95است. زمستان طبیعت با تمام سردی هایش می رود تا جای خود را به بهارپر طراوت دهد و دراین بین طبیعت با مهربانی و لطافت مادرانه, نوازشی بر تن سردکودک خواب آلود خودخواهد کشیدتا بیدار شود وسبزی و خرمی دوباره را به همگان هدیه نماید.
در این آخرین روزهای زمستان، پارت لاستیک خود را برای میزبانی درجشن استقبال ازبهار 96آماده می کند. گروهی از طرف مدیریت ارشد پارت لاستیک جهت برنامه ریزی و تدارک تعیین شدندتا با همرا هی بقیه بتوانند میزبان خوبی برای آخرین روز کاری سال باشند.
کمیته برگزاری و بچه ها درهمه واحدها اعم از خدمات، اداری ومالی،دفتر مدیریت و انتظامات ونت و لجستیک و نقلیه، تدارکات و مدیران قسمتها همه با هم عزم را جزم کرده بودند تا جشنی بیاد ماندنی را در آخرین روز کاری سال رقم بزنند و این گونه شدکه بچه های تلاشگر پارت لاستیک با لبخند برلب و شادی دل در آخرین روز سال یکدیگر را بدرقه و بخدا سپردند.. .
مقدمات اجرای برنامه جشن:
دوشنبه 95/12/23 صنعت 17 – شرکت پارت لاستیک
از یک ماه قبل زمزمه تدارک و برگزاری جشن آخر سال در شرکت مطرح شد ولی قطعیت برنامه نامشخص و موکول به بعد شده بود. سه روز مانده به آخرین روز کاری با تلفن مسئول دفتر آقای دکتریزدانبخش سرکار خانم تیموری نفرات ستاد برگزاری به دفتر ایشان فراخوانده می شوند. توضیحات کامل از طرف مدیریت ارشد پارت لاستیک در صحبتی کوتاه منتقل شد. تاکید ایشان بر تولید در آخرین روز کاری بود ولی نه تولید قطعه بلکه تولیدی از جنس روحیه و شادی و انرژی .
خلاصه این بود: بچه ها باید خستگی یکسال کار و تلاش را در همین سال بگذارند و با روحیه مضاعف به تعطیلات بروند.
گروه سه نفره متشکل از سرکار خانم هدایت و آقای مهندس هروی و آقای نوذر مامور برگزاری و هماهنگی بودند. باتقسیم کار و هماهنگی بقیه واحدها کار در سه روز و البته تا دیر وقت انجام شد. کار ها و تدارکات تا سی دقیقه مانده به برگزاری در حال انجام بود و نتیجه آن شد که دیدند و آفرین گفتند.
پنج شنبه 95/12/26 صنعت 17 شرکت پارت لاستیک :
ساعت 10:30با ورود پدر معنوی گروه آقای یزدانبخش به اتفاق همراهان سرکار خانم نصرت تنباکوچی و سرکار خانم زهرا تنباکوچی و همراهی آقای دکتر یزدانبخش - دست در دست برادر- به سالن برگزاری , مراسم به طور رسمی آغاز شد.
در بدو ورود فرزندان قدر شناس و فهیم پارت لاستیک , به احترام مقام و ارزش والای پدرو مرشد خانواده پارت لاستیک همگی بپا خواسته و با تشویق مکرر و خارج از وصفی ورود ایشان و همراهان را گرامی داشتند. در مقابل آقای یزدانبخش صمیمانه وبا محبت همیشگی ابراز احساسات قلبی فرزندان خودرا پاسخ گفتند. این ورود پر ازمهرو صفا باعث شدفضای مجلس در اول کار بطور وصف ناپذیری سرشار از شور و انرژی دوچندان گردد.
همراه با بنیانگذاران خانواده بزرگ پارت لاستیک ، یادگاران پیرمردی مهربان در روزگارانی نه چندان دور”حاج آقا فریدون” نیز وارد سالن شدند . آقای مهندس حسین به همراه خواهران خود سرکار خانم نرجس خاتون و مرجان یزدانبخش نیز به جمع میهمانان حاضر پیوستند. حضور این یادگاران یاد حاج فریدون را در اذهان تداعی می نمود.یادش گرامی
در ادامه مدیران ارشد و مدیران کارخانه گروه صنعتی پارت لاستیک نیز به جمع اضافه و مراسم به طور رسمی آغاز شد.
شروع برنامه:
مانند همیشه صوت دلنشین قرآن آغاز گر بود. سپس سرود پر افتخار جمهوری اسلامی به طور ایستاده و دستهای نهاده بر سینه به احترام پرچم پر عظمت ایران اجرا شد. اجرای شعری در وصف بهارتوسط سرکار خانم مهندس افخمی و آقای نوذر و سپس گزارش مدیریت محترم اجرایی شرکت پارت لاستیک آقای مهندس حمید منفرد در خصوص پارت لاستیک در سالی که گذشت تقدیم حاضرین گردید.
تعریف خاطره ای از پارت لاستیک در اوایل افتتاح با سالنی بزرگ و خالی از تولید و مقایسه با سالنی که اکنون به سختی جایی برای نصب دستگاه جدیدوجود دارد اثری پر افتخار بر حاضرین گذاشت. این قسمت از صحبت مهندس حمید منفرد ناخواسته دستهای حاضرین را به هم زد و صدای کف سالن را از سکوت خارج کرد. ایشان ازآقای مهندس پویا یزدانبخش به سبب بهبود وضعیت جدید چیدمانها در انبار های لوله که باعث ایجاد فضای جدید قابل استفاده خطوط جدید شد تقدیر به عمل آورد.همچنین ایشان با ارایه آمار عملکرد واحدهای مختلف شرکت در سال 95 از تمام همکاران که با پیشنهادات سازنده باعث بهبود مستمر فرآیندهای تولیدی شده اند تشکر نمودند. مهندس منفرددر خاتمه با آرزوی سالی پر برکت و سفری ایمن سال نو را به همکاران خود تبریک گفت .
در ادامه چند مسابقه پر طرفدار ویژه خانمها و آقایان به طور جداگانه برگزار شد.مسابقه خانمها توسط هیئت داوری منتخب 3 نفره متشکل ازخانمهای پیشکسوت و با سابقه شرکت سرکار خانمها مزرجی/ کیوانی / مینایی داوری شد. درقسمت بعدی مسابقه ویژه آقایان و با اجرای خود بچه ها انجام گردید که صدای دست و سوت حاضرین حکایت از بردل نشستن این قسمتها داشت.در پایان هر قسمت جوایزی به رسم یادبود توسط مدیریت محترم ارشد به شرکت کنندگان اعطا ء شد.
رقص پر آوازه کردی همراه با لباس محلی توسط بچه ها به طور خود جوش آماده شده بود که مانند همیشه درچناران, با ساکنین پر تعدد کرمانج پر طرفدار بود.
امسال تعدادی از نونهالان و نوجوانان در جشن آخر سال حضور یافتند که با توجه به اعلام نظر والدین اثر بسیار خوبی را روی این عزیزان داشت .امید داریم در سالهای آتی بتوانیم تعدادی بیشتر از این عزیزان را در برنامه حضور داشته باشیم. مسابقه ای برای آنان برگزار گردید و این عزیزان توسط مدیریت ارشد آقای دکتر یزدانبخش مورد لطف و اعطاء جایزه قرا ر گرفتند.
گزارشی از طرف مسئول واحد آموزش شرکت سرکار خانم یاسمن حسینی به همراه عکسهایی از برگزاری دوره های برگزار شده ارایه شد که نقطه قوت آن استفاده از مدرسین داخلی و پتانسیل های علمی شرکت در امر آموزش بود.
در این قسمت از مدرسین نمونه شرکت تقدیر به عمل آمد.
متنی توسط خانم مهندس نغمه عارفیان به نمایندگی از خانمهای گروه خوانده شد.در این متن روزبزرگ مادر به حاضرین تبریک گفته شد. ایشان در ادامه ذکر کردند که :امروز و دراین لحظه که به سبب راهبری های اندیشمندانه مدیریت محترم ارشد پارت لاستیک گرد هم آمده ایم عهد می بندیم تا با تلاش و همدلی آینده ای بهتر را برای مجموعه ارزشمند پارت لاستیک رقم بزنیم. خانم عارفیان با تقدیر از افکار بلند و انسان مدار بنیانگذاران پارت لاستیک در ایجاد محلی امن و شایسته جهت اشتغال زنان و بلند مرتبه بودن جایگاه ارزشمند "زن" در گروه صنعتی پارت لاستیک از بنیانگذاران خانواده بزرگ پارت لاستیک تقدیر وتشکرکردند.
کمیته 5s گزارش دهنده بعدی بود که گزارش و عکسهای مربوطه توسط آقای فخرایی دبیر اجرایی کمیته به سمع و نظرحاضرین رسید.
تهیه شاخص 5s برای اولین بار در شرکت پارت لاستیک و انجام آدیتهای مستمر و اظهار رضایت ممیزین Iso/Ts , PSA, سازه گستراز اجرای طرح نظم و آراستگی در شرکت پارت لاستیک و همچنین معرفی قسمت آماده سازی بعنوان واحد نمونه درآدیتهای سال 95 و تقدیر از آقای ابراهیم بشکنی سرپرست واحداز جمله فعالیتهای این کمیته فعال پارت لاستیک در سال جاری می باشد.
در قسمت بعد دبیر کمیته نظام پیشنهادات سرکار خانم مهندس سارا طوسی با اعلام لیستی از پیشنهادات برترو نفرات پیشنهاد دهنده سال 95 از نفرات مربوطه تقدیر به عمل آوردند. در این قسمت آقای مهندس رضا سیفی رئیس واحد R&Dو مخترع قطعه جدید پایه لاستیک موجگیر که ثبت اختراع آن بنام شرکت پارت لاستیک انجام شده است گزارشی در خصوص این قطعه به حاضرین ارایه فرمودند.
در ادامه برنامه سخنرانی آقای مهندس پیمان یزدانبخش و آقای مهندس پرویزیان فرماندار محترم چناران انجام شد و پایان بخش وحسن ختام برنامه ،صحبتهای مدیریت محترم ارشد پارت لاستیک آقای دکتر یزدانبخش بود.
قسمتهایی از موارد مطروحه در سخنرانی های انجام شده در زیر ارایه می گردد.
آقای مهندس پیمان یزدانبخش:
تعداد قطعه تولید شده در سال 95، 9 میلیون قطعه بود که توانستیم رکورد بشکنیم و بیشترین فروش سالانه را داشته باشیم . این مهم و دستاورد با توجه به افزایش چشمگیر حضور رقبا قابل توجه است.
اهداف آینده :
1- افزایش 43 قطعه جدیددر خط تولید
2-توسعه تولیدات غیر خودرویی در زمینه ساختمان : جداسازهای لرزه ای که با شرکت یونیسون کره همکاری داریم.
3-فرش جاذب ارتعاش خطوط ریلی
4-تولید قطعات معدن/ تسمه نقاله عریض
5-در زمینه نفت پوشش لوله و سیستم بر پایه پلیمری در حال مذاکره هستیم.
6-و همچنین قطعات خودروهای جدیدتولیدی در شرکت ایران خودرو شامل 301-208-2008
شایان ذکر است که شرکت ما در کشور بعد از شرکت بزرگ کروز دومین قطعه ساز داخلی می باشد که باعث افتخار من و همکارانم می باشد .
در حال حاضر خودرو سیمبول در زمینه نوارهای آببندی و شیلنگ ها در برنامه های گروه هست و همچنین پکیج 8 قطعه ای در سال جدید داریم.در پایان از آقای یزدانبخش که این فرصت را دادند که در همه حوزه ها فعالیت داشته باشیم متشکرم
و درسال نو موفقیت و بهروزی برای همه شما آرزومندم.
گزیده ای از سخنان فرماندارمحترم شهر چناران :
سخنران بعدی مجلس آقای مهندس پرویزیان فرماندار محبوب شهر چناران بود. ایشان پس از سلام ودرود به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهیدان و حاضرین در مجلس، ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا(س ) را تبریک گفتند.
درقسمتهایی از سخنان ایشان با اشاره به فضای موجوددر شرکت و دیدن چهره های جوان و بشاش و مصمم و همچنین ارزش دادن به فضای علمی وامرخطیر کیفیت که ناشی از افکار ارزشمند بنیانگذاران و مدیران ارشد مجموعه پارت لاستیک می باشد را دلیلی موجه بر مطرح بودن گروه صنعتی پارت لاستیک به عنوان یک برندو افتخار در صنعت کشور واستان دانستند.
در بخش دیگری از سخنان آقای فرماندار با ابراز خرسندی ازنام گذاری سال 1396 در پارت لاستیک بنام سال کیفیت و توسعه محصول و همخوانی آن با سال اقتصاد مقاومتی به بحث ارزش کار و کار آفرینی در کشور و ارزش دادن به نیروهای جوان و خلاقیت و ابتکار پرداختند.ایشان کیفیت را مایه دوام و بقا و اصل انکار ناپذیر درچرخه ماندگاری دنیای رقابت دانستند.
آقای دکتر یزدانبخش مدیریت محترم ارشد پارت لاستیک:
شروع سخنان آقای دکتر یزدانبخش مانند همیشه مزین به شعر زیبایی بود و اینبار شعری از "اقبال لاهوری"
می شود پرده چشمم پر کاهی گاهی
دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی
وادی عشقبسی دور و درازست ولی
طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی
در طلب کوش و مده دامن امید زدست
دولتی هست که یابی سر راهی گاهی
پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی را به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. همچنین فرا رسیدن روز زن را به همه همکاران مخصوصا خانمهای حاضر در مراسم تبریک میگویم.
امروزرا بخاطر برگزاری جشن گفتند ما تولید نداریم اما من معتقد هستم اتفاقا مهمترین تولید را امروز داریم، تولید انرژی ، شور و شعف و تولید روحیه برای سال 96.
تشکر ویژه دارم از حضور مهمانان، مدیران محترم گروه صنعتی پارت لاستیک و مهمان ویژه امسال نماینده محترم دولت خدمت گذار جناب آقای مهندس پرویزیان فرماندار محترم چناران و معاون محترم ایشان که قبول زحمت نمودند و با افتخار صمیمی خوددر جمع تلاشگران عرصه صنعت، همه را خوشحال نمودند.
آنچه در این مجموعه داریم به پشتوانه افکاربلند و رفیع برادر ارجمندم آقای یزدانبخش است . (صدای دست و تشویق حاضرین)
امروز ما فقط قطعات مانتینگ تولید نمی کنیم بلکه بیشتر قطعات خودرو را نیز با قابلیت کیفیت برتر می توانیم ارایه دهیم.
سال 95 را باید مرور کنیم که در چه جاهایی کم فکر کردیم؟ و یا تاخیر داشتیم. اگر در سال جدید نتوانیم کسریها را جبران کنیم فرقی با سال گذشته نداریم و عملا"حول حــــالنا " را انجام نداده ایم.
افزایش نمره عملکرد کیفیت، نتیجه عملکـــــــرد همه پرسنل می باشد. تضمین کیفیت یعنی تعهد و پایبندی نه یک فرد و یک واحد بلکه اعتقاد قلبی همه ما به اصل کیفیت.
نکته مهم که ما در سال 95 انجام دادیم این بود که توانستیم عیب هایی را پیدا کنیم که مانع رسیدن به مرز تولید یک میلیون قطعه می شد این معایب با همکاری همه واحدهای دست اندر کار صنایع و تولید و مهندسی و پشتیبانی رفع خواهد شد.
در سال جدید بایدسعی شود قطعات آنقدر با کیفیت تولید شود که بشود آنها را صادر کرد.
سال 95ما در شرکت پارت لاستیک توانستیم چند کار ویژه انجام دهیم
1-راه اندازی خط ریژه با تلاش آقای مهندس پویا یزدانبخش و آقای مهندس حکم آبادی و سرکار خانم مهندس افخمی و همکاران واحد R&Dکه این امر باعث جذب نیروی کار در این قسمت گردید.
2-به همت همکاران R&D با محوریت آقای مهندس رضا پور خط برف پاک کن که برای اولین بار در ایران تولید خواهد شد در این مجموعه در حال راه اندازی است که تا تیرماه 96 به تولید آزمایشی خواهد رسید.
3-از آقای مهندس پویا یزدانبخش بابت تغییراساسی لی اوت که باعث ایجاد فضا ی مناسب جهت استقرار و راه اندازی خط تولید برف کن گردیده است سپاسگزارم.
4-از نصب بیش از یکصد دوربین تحت وب جهت کنترل و نظارت مستمر با همکاری واحدهای تکنولوژی اطلاعات سرکار خانم مهندس صراف و واحد برق و الکترونیک با مدیریت آقای مهندس حکم آبادی تشکر می کنم.
5-فعالیتهای صندوق قرض الحسنه در اعطای وام و شرکت تعاونی مصرف در پوشش مایحتاج پرسنل خوب و قابل تقدیر است.
6-افتخار می کنیم که در سایت چناران با پیگیریهای به عمل آمده تعدادقابل توجهی از همکاران خدوم و یاران قدیمی به افتخار بازنشستگی نایل و تعدادی نیز در شرف انجام مراحل بازنشستگی می باشند. ازهمکاران عزیز آقایان رشید/حضرت دوست/نیازمندی/رحمتی/ طاهری/ حسندخت/تیموری بابت صمیمیت و تلاششان در سالهای همراهی سپاسگزارم.
در پایان گذشته را مرور کنیم و بفهمیم که آنچه که مهم است این است که کجا ها تاخیر داشتیم کجا ها دیر حرکت کردیم و کجاها مشکل را حل نکردیم و آنها را رفع کنیم تا سال جدید را مشابه سال 95 شروع نکنیم .
در اینجا از کلیه همکاران و تیم برگزاری مراسم آقای نوذر و آقای هروی و خانم هدایت و از پرسنل خدمات تدارکات انتظامات و. ..همه وهمه که چند روز تلاش کردند تا این مراسم را برای شاد کردن شما سرانجام برسانند ممنونم.
این شعررا تقدیم می کنم به برادر عزیزم آقای یزدانبخش به نمایندگی از همه بچه ها:
آقای یزدانبخش
اندر دل من، مها ،دل افروز تویی یا ران هستند، لی، دلسوز تویی
شادن ،جهانیان به نوروز به عید عید من و نوروز من امروز ،تویی
در آخر به رسم یک سنت وابداع دیرین توسط پدر معنوی گروه همگان دست در دست هم دعای تحویل سال را خوانده و عکس یادگاری گرفتند.
حاضرین پس از صرف ناهار ودریافت بسته ی هدایای نوروزی و برگزاری برنامه ای خود جوش و شاد با بدرقه مدیریت ارشد و دیگر مدیران خداحا فظی کرده و سالن را ترک نمودند.
به قلم:محمدرضا نوذر- شرکت پارت لاستیک