آشنايي با شرکت خودروسازي مرسدس بنز
Mercedes-Benz يک شرکت خودروسازي آلماني است. اين شركت در زمينه طراحي و ساخت انواع خودرو، کاميون، اتوبوس و موتورهاي درونسوز، همچنين ارائه خدمات مالي (ليزينگ و بيمه اتومبيل) و نيز تعمير خودرو فعاليت میكند.
کمپاني دايملر - بنز، با نام رسمي مرسدس بنز در سال ۱۹۲۶ پایهگذاري شد. اين کمپاني نتيجه تلفيق دو شرکت خودروسازي که خود از اولين شرکتهاي خودروسازي بنزيني در جهان به حساب میآيند يعني شرکت دايملر - موتورن - گيزلشافت يا به اختصار دي ام جي و شرکت بنزاند سي است. شرکت اول در سال ۱۸۹۰ توسط گاتليب دايملر و ويلهم ميباخ پایهريزي شد. محل اين شرکت واقع شده در ناحيه کن استات شهر اشتوتگارت آلمان بود. اين شرکت نخستين کالسکه با پيشران درون سوز را اختراع نمود که تاریخنويسان کمپاني مرسدس بنز از آن به عنوان کالاسکه بدون اسب ياد میکنند. اندکي بعد شرکت دي ام جي نخستين اتومبيل چهار چرخ را با پيشران چهارضرب را توليد کردند و توانستند اولين خودروي خود را يک سال بعد وارد عرصه فروش کنند. اين شرکت تا سال ۱۹۰۰ يعني اندکي بعد از درگذشت دايملر به کار خود پايان داد.
شرکت دوم يا بنزاند سي در سال ۱۸۷۱ توسط کارل بنز در شهر منهيم پایهگذاري شد. کارل بنز موفق شد در سال ۱۸۸۵ اولين اتومبيل خود را با پيشران درونسوز توليد کند و توانست آن را در سال ۱۸۸۶ به عنوان يك اتومبيل سه چرخ به ثبت برساند که نام آن موتور واگن بنز بود. بنز اولين خودروي خود را در سال ۱۸۸۸ به فروش رساند.
در سال ۱۹۰۰ دايملر در گذشت، ميباخ شرکت دي ام جي را ترک کرد و با اميل جلينک قرارداد بست که شرکت جديدي تحت عنوان مرسدس(نام دختر جلينک) تاسيس شد. با شروع جنگ جهاني اول و بروز مشکلات اقتصادي فراوان در سال ۱۹۲۴ شرکت مرسدس و بنز اند سي يك قرارداد مشترکالمنافع را نوشتند و در سال ۱۹۲۶ دو شرکت با هم ادغام شدند و شرکت دايملر بنز را پایهگذاري کردند و اتومبيل و کاميونهاي خود را به برند مرسدس - بنز وارد عرصه فروش کردند. در تاريخچه شرکت، نام ابتدايي دو شرکت ادغام شده براي احترام به دايملر کمپاني دايملر - بنز نام گرفت که بعدها مرسدس بنز عاميت بيشتري گرفت و نام شرکت تغيير کرد.
در سال ۱۹۹۸ شرکت مرسدس بنز شرکت خودروسازي کرايسلر آمريکا را خريداري کرد و شرکت دايملر آگ تاسيس شد که امروزه شرکت مرسدس بنز يکي از زير مجموعههاي شرکت دايملر آگ بشمار میآيد و همراه با شرکتهاي آئودي و بي ام دبليو سه شرکت خودروساز آلماني هستند که توليدکننده خودروهاي لوکس میباشند.
ضمينه فعاليت شرکت مرسدس بنز در توليد خودرو، کاميون، اتوبوس، توليد موتورهاي درونسوز براي ماشين آلات نظامي و همچنين ليزينگ، بيمه و تعميرات خودرو است.
عواملي که باعث شده است تا شرکت مرسدس هر ساله جز پرفروشترين برندهاي جهان باشد تمرکز آن بر روي بازاريابي بر حسب نياز جامعه است که باعث افزايش فروش روزافزون اين شرکت شده است. شرکت پيام معروف خود را «يا بهترين يا هيچ» بر همين منوال پيش میبرد.
مرسدس سعي میکند با افزايش از سطح نيازمندي گروههاي سني مختلف، خودروهايي با اشکال متنوع را روانه بازار کند. براي مثال سعي میکند براي گروه سني جوان خوردروهايي ديجيتالیتر و در طرحهاي خشن توليد کند و براي مسنترها از سبکهاي ساده و کلاسیکتر استفاده کند.
استراتژي آنها بر سبک زندگي استوار است و بر جنبه لذتبخشي دوستانه و پرانرژي بودن و البته با هدف حفظ محيط زيست متمرکز است. امروزه با توجه به مشکلات زيست محيطي ايجاد شده ناشي از سوختهاي فسيلي شرکت اقدام به توليد خودروهاي تماما الکترونيکي کرده است که اين قضيه خود مشتريان خاص خود را به همراه داشته و بخش درآمدزايي مجزايي براي کمپاني ايجاد کرده است.
کمپاني مرسدس بنز همچنين تمرکزخاصي بر روي مشتريان ثروتمند و مرفه جامعه داشته و اقداماتي از قبيل توليد خودروهاي درون شهري با عنوان اسمارت و خودروهاي لوکس و تشريفاتي و البته گرانقيمت با برند مي باخ انجام داده است.
ستاره سه پر برند، نشاندهنده تسلط بر آسمان، زمين و دريا است و نمايانگر اين است که میتوانند براي هر قسمت محصولي توليد کنند و آن جا را به تسخير خود درآورند. در ابتدا آرم برند تنها شامل ستاره بود که بر روي خودروهاي دايملر ديده میشد اما نشان فعلي آن که حلقه اي ستارهاي را دربر میگيرد در سال ۱۹۳۷ طراحي شد.
منبع:www.mercedes-benz.com
به کوشش:مهدی وفائی