همه انسانها براي پيدا کردن استعدادهاي دروني و پنهان خودشان به تجربه نياز دارند. اين که فردي بتواند بلافاصله بعد از دبيرستان استعدادهاي دروني و پنهان خود را کشف کند پديده اي نادر و کم ياب است. استعداد چيزي است که شما به طور طبيعي در انجام آن خوب هستيد که معمولاً بعد از سالها و ترکيب تجربيات متفاوت متوجه آن خواهيد شد.
اگر چه برخي از افراد جامعه با استعدادهاي خاصي از قبيل توانايي نقاشي، حل مسائل رياضي، توليد موسيقي يا نواختن يکي از آلاتموسيقي به دنيا می آيند اما اکثر افراد در جوامع مختلف آن قدر خوش شانس نيستند که بتوانند در سالهاي اولیه زندگيشان متوجه استعدادها و تواناييهاي خاص خود شوند. درست به همين دليل است که نبايد فقط به شانس تکيه کنيم بلکه بايد عملگرا شويم و از طريق فعاليت و تلاش پي به استعدادهاي خود ببريم. رفتن از يک کار به کار ديگر، پريدن از يک شاخه به شاخه ديگر، درست يا غلط، روشي است که ما انسانها از طريق آن خودمان را میسازيم. مطمئناً قبل از تقويت استعدادها و نمايش آنها بايد تواناييهاي خارق العاده اي که خداوند بزرگ به ما هديه داده است را کشف کنيم.
۱-عملگرا شويد
اقدام کردن و دست به کار شدن يکي از بخشهاي ضروري موفقيت است. ما بيش از حد فکر می کنيم. به جاي اينکه براي رسيدن به اهداف و خواسته هايمان کاري کنيم کل روز در مورد پروسه صحيح رسيدن به اهداف و اجزاي مختلف آن فکــــرمی کنيم. مطمئن باشيد تفکر بيش از حد آن هم قبل از شروع کاري که بايد انجام دهيد هيچ نتيجه و دست آورد خاص و مهمي نخواهد داشت.
کارهاي ضروري را انجام دهيد، ايده هايتان را بر روي يک دفترچه يادداشت بنويسيد و سريعاً در مورد آنها کاري انجام دهيد. چنين نگرشي حتي در آغاز يک روند نيز جواب خواهد داد : فقط کاري را شروع کنيد. حتي اگر اشتباه هم باشد، حداقل يکي از استعدادهاي احتمالي را از ليست خود حذف کرده ايد. افکار خود را تبديل به عمل کنيد. از دام افکار خود فرار کنيد و به جرگه انسانهاي عملگرا بپيونديد. اين تنها راه موفقيت و رسيدن به سعادت و خوشبختي در زندگي است. اگر خلاف اين نگرش را انتخاب کنيد مطمئن باشيد کل زندگيتان را هدر خواهيد داد و در پايان عمرتان هيچ دست آورد و پيروزي بزرگي نخواهيد داشت که به آن افتخار کنيد.
۲-کشف کنيد
آلبرت انيشتينمی گويد : «مسئله مهم سؤال نپرسيدن و پرهيز از پرسش نيست. موجوديت کنجکاوي نيز در اين جهان دليل خاص خود را دارد. هيچکس نمی تواند به کسي که از انديشيدن در مورد رمز و راز ابديت، زندگي و ساختارشگفت انگيز واقعيت می ترسد کمک کند. اگر کسي هر روز فقط سعي کند ذره اي از اين رمز و راز را درک کند کافي ست. هرگز کنجکاوي مقدس را از دست ندهيد.»
هرگز از سؤال پرسيدن دست برنداريد! اقدام کردن و اينکه همه چيز را مورد پرسش قرار دهيد دو راه عالي براي کشف استعدادهاست. کنجکاو باشيد. چيزي را که به شما هيجان میدهد را پيدا کنيد و آن را دنبال کنيد.
اگر در يک مکان گير کنيم و دست از سؤال پرسيدن برداريم هرگزنمی توانيم به آن سرنوشت طلايي و رؤيايي خود برسيم. اقدام کنيد، بيشتر انجام دهيد و به سؤال پرسيدن ادامه دهيد. اگرهمه جواب ها را میدانستيم زندگي خيلي خستهکننده وبیمعني بود.
۳-استعدادهاي خود را انتخاب کنيد
در برخي موارد، بعد از تلاشهاي مستمر، در يک زمان و مکان خاص استعدادهايمان را کشف خواهيم کرد. عده اي از مردم در سخنراني مقابل جمع استعداد دارند، بعضيها در فروش

محصولات با استعداد هستند و عده اي هم در وبلاگ نويسي. اينکه بدانيد چه استعدادي داريد و در انجام چه کارهايي خوب هستيد درهاي زيادي را به روي شما خواهد گشود و فرصتهايزیادی را در اختيار شما خواهد گذاشت.
بعد از کشف استعدادهايمان بايد در مورد اين که میخواهيم در بقیه عمرمان چه مسيري را دنبال کنيم تصميم بگيريم. اگر میخواهيم در سخنراني مقابل جمع حرفهاي باشيم و اين مسير را دنبال کنيم میتوانيم نماينده يک شرکت باشيم. اگر وبلاگ نويسي را انتخاب کنيم میتوانيم از هزاران موضوع جالبي که در اين دنيا وجود دارد يکي از آنها را انتخاب کنيم و در مورد آن مقاله يا کتاب بنويسيم. ما بايد عملگراشويم، دست به اقدام بزنيم، استعدادهايمان را کشف کنيم و مسير آينده خود را انتخاب کنيم.
۴-بروز رساني و ارتقاء خود را رها نکنيد و هميشه خودتان را بروز نگه داريد
اين مورد از نظر مفهوم بيشتر با مورد دوم در ارتباط است. با سؤال پرسيدن و جواب دادن به پرسشهاي خود دانش و مهارتهاي خود را به روز نگه داريد. اگر به سؤال پرسيدن ادامه دهيم اما براي پرسشهاي خود هيچ جوابي پيدا نکنيم در دام تفکر بيش از حد گرفتار خواهيم شد. همانطور که در مورد اول توضيح دادم تفکر بيش از حد تنها وقت ما را تلف خواهد کرد و هيچ کمک خاصي به کشف استعدادهايمان نخواهد کرد.
اخيراً مقاله اي در مورد ورزشکاري که رکورد جهاني ماراتن را شکسته بود مطالعه کردم. اين ورزشکار موفق قبل از اينکه رکورد جهاني را بشکند از خود پرسيده بود : «آيا میتوانم از آن زمان عبور کنم؟»، «براي اينکه بتوانم رکورد جهاني را بشکنم چقدر بايد تلاش کنم؟ تا چه ميزان بايد سخت تر از ديگرانزحمت بکشم؟». او به پرسيدن اين سؤالها ادامه داد و سرانجام موفق شد رکورد جهاني پاتريک ماکائو را با اختلاف ۱۵ ثانيه بشکند. يکي از جمله هاي زيباي اين ورزشکار اين بود : «تا زماني که رکورد جهاني را بهبود ندادم و عنوان قهرماني را در دست نداشتم هرگز تسليم نشدم و دست از تلاش و کوشش برنداشتم.» به روز رساني و ارتقاء استعدادها يک بايد است، در غير اين صورت در مرداب زندگي کسل کننده و يکنواخت خود غرق خواهيم شد.
۵-براي رسيدن به کمال تلاش کنيد
میگويند که کمال وجود خارجي ندارد و حقيقتاً همينطور است. براي من کمال بدين معني ست که هر روز نسبت به ديروز بهتر شوم و انسان باارزشتري شوم. اين همان معناي حقيقي و ذاتي کمال است، پيشرفت و بهبود مستمر و روزانه. مطــالعه کنيد، انگیزه بدهيد، الهام بخش باشيد، دانش خود را به اشتراک بگذاريد .
استيو جابز کامپيوتر اپل را ابداع کرد و الهام بخش کارکنان شرکت اپل براي توليد محصولات جديد شد. کمپاني اپل راهش را بدون استيو جابز ادامه داد و آنها بهبود محصولاتشان را تا آخرين روز سرپا بودن اپل در اين جهان ادامه خواهند داد. واقعيت اين است که استيو جابز به کمال گرايي شخص خود رسيد و تا آخرين نفس براي رسيدن به اهدافش تلاش کرد و هر کاري که از دستش برمی آمد را انجام داد.
زمان در گذر است. بيشتر تلاش کنيد، هرگز سؤال پرسيدن را رها نکنيد، استعدادهايتان را انتخاب کنيد، مهارتهاي خود را ارتقا دهيد و به کمال شخصي خود که عاليترين نسخه از شماست برسيد.
منبع:سایت برای فردا / به کوشش:هیات تحریریه