به نام خـدای قادر و متعال
باور ، بشـارت رویش است .
باور، آغـــاز توانستن است .
و بـاور شروع رسیدن است .
ساعت های انتظار بعضی اوقات ،بسیار شیرین است . خاصه آن که این انتظار برای دیدن و بهره بردن بیشتر ، از دیدگاه و تجربیات مدیری باشد که امروز به شایستگی ،سکان دار مدیریت اجرایی ساپکو است و با درایت و راهبری توانمندش، خانواده بزرگ قطعه سازی کشور حول محور تلاش و تقلا برای رضایت مشتریان را تجمیع نموده است.
در میانه های مردادماه این بار شرکت بسپارتابان افتخار میزبانی مدیر عامل محترم و هیئت عالی رتبه ساپکو در قالب برنامه بازدید از سازندگان را داشت.
روز پنج شنبه 1395/5/14 در حالیکه عقربه های ساعت 12:45 را نشان می داد جناب آقای دکتر نجاری و هیئت عالی رتبه همراه وارد بسپارتابان شدند و بدون فوت وقت به بازدید از خطوط تولید پرداختند ، سپس گزارش مختصری از مجموعه تلاش ها و فعالیت هایی که در شرکت توسط مجموعه همکاران صورت پذیرفته به وسیله سرکار خانم مهندس جمالی مدیر کارخانه به هیئت بازدید کننده ارائه شد . بازدید از غرفه های 11 گانه که در قالب نمایشگاه توانمندی های گروه تدارک دیده شده بخش انتهایی از قسمت اول برنامه بازدید هیئت بود . با وجود زمان اندک و ازدحام مطالب و فایل های قابل ارائه ، جناب آقای دکتر نجاری با نگاهی نافذ و در عین حال گرم و مهربان به دقت و اشتیاق به صحبت های مدیران هر کارخانه گوش سپردند و در هر غـــرفه با طرح سئوالی بر اهمیت تولیدات گروه صنعتی پارت لاستیک صحه گذاشتند.
پس از صرف ناهار برگزاری آخرین مرحله بازدید که در عین حال مهمترین و جذابترین بخش برنامه برای مجموعه همکاران شرکت بود به ارائه گزارش ارزیابی از شرکت بسپارتابان توسط مدیران و معاونین ذیربط در شرکت معظم ساپکو ودرقالب معیارهای هفت گانه جامع سازندگان اختصاص یافت. ارزیابی انجام شده پاسخی شایسته و در خور به زحمات و تلاش هایی بود که در بسپارتابان صورت پذیرفته است . کسب این موفقیت ممکن نبود مگر با اتکاء به گوهری کمیاب که به همت پدر معنوی و مدیر عالی گروه جناب آقای یزدانبخش در قلب تک تک فرزندانش ، به ودیعه گذاشته شده و آن گوهر چیزی نیست جز عشق، گوهر تابناکی که وجه تمایز گروه صنعتی پارت لاستیک با سایر واحدهای صنعتی است و البته این کمترین پاسخ به بیش از ربع قرن تلاش های داهیانه و مسئولانه پدر گروه است .
این ارزیابی، تجارب ارزنده ای را برای طی مسیر تعالی و پیشرفت صنعتی در اختیار همکاران ما گذاشت و نقشه راه بسپار تابان را برای باقی ماندن در مرتبه برترین تامین کننده FMS با شفافیت بیشتری نمایان ساخت.
جمع بندی اینکه به این جمله پدر که می گوید « جامعه دیر یا زود به افرادش نمره ای خواهد داد که به واقعیت نزدیک است و آنها را در مرتبه ای که شایستگی اش را دارند ، خواهد نشاند» ایمان مضاعف پیدا کردیم.