همه می دانيم که براي  تعويض تايرهاي فرسوده با تايرهاي نو بايد هزينه زيادي متقبل شد. اما می توانيم با رعايت چند نکته ساده عمر تايرها را افزايش بدهيم. 

بررسي چشمي
اگر می خواهيد که گاهي اوقات براي پنچرگيري در کنار جاده و حتي اتوبانها مجبور به توقف نشويد هر از گاهي تايرها را به صورت چشمي بازديد کنيد و چک کنيد که سوراخ يا شياري بر روي بدنه آنها وجود نداشته باشد زيرا در سطح جاده معمولا شيشه خورده و ميخ وجود دارد. اين اشياء ريز و تيز بلافاصله باعث پنچري تايرهانمی شود اما بعد از مدتي باد تايرها را کاملا خاليمی کند.
باد تايرها
باد تايرها را به صورت هفتگي چک کنيد، زيرا احتمال دارد که هر چهار چرخ ماشين در معرض کم باد شدن باشند و اين نکته را مدنظر داشته باشيد که تنظيم بودن باد تايرها مصرف سوخت را نيز بهينه می کند. علاوه بر دفترچه راهنماي خودرو که ميزان باد مناسب را توصيه کرده می توان با توجه به نوشته هاي حک شده روي ديواره تايرها از اين مقدار آگاه شد. معمولا ميزان بادي که توسط خودروساز توصيه می شود با ميزان باد حک شده بر روي تاير مقداري تفاوت دارد. اما اندکي کم باد بودن تايرها، هندلينگ و عمکلرد را بالا می برد و اندکي پر باد بودن نيز عمر تايرها را افزايش می دهد در نتيجه تايرها را هيچ وقت بيش از حد مجاز باد نکنيد زيرا باعث ساييده شدن آج در قسمت مياني آنمی شود.
جابجايي تايرها
هر ۱۰/۰۰۰ کيلومتر يک بار تايرها راجـــابجا کنيد اما توصيه می کنيم اگر دست به آچار نيستيد هر سري که روغن موتورتان را تعويض می کنيد اين کار را نيز به مکانيکها بسپاريد. در اين صورت علاوه بر اينکه زمــان تعويض تایرها را فـــراموشنمی کنيد گريسي همنمی شويد! اگر خودتان اين کار را انجام می دهيد توجه کنيد که تايرهاي عقب و جلوي يک طرف را با هم عوض کنيد اما هرگز تايرهاي يک محور را با هم يا به صورت ضربدري عوض نکنيد زيرا اين گونه تعويض تايرها باعث فرسايش بيشتر آنها خواهد شد و انجام ندادنش بهتر از انجامش است.
چک کردن فرسودگي
شاخص فرسايش تايرها را ماهانه چک کنيد.تمام تايرها داراي شاخص هايي در بين آجها هستند. بيشتر اوقات اين شاخص ها در جايي قرار گرفته اند که آج با لبه تاير تلاقي پيدا می کند. اگر شاخص فرسايش بلندتر از آج است، تاير را عوض کنيد تا از پنچري يا ترکيدگي آن جلوگيري کنيد.
بالانس کردن تايرها
تايرها را هميشه بالانس نگه داريد. اکثر مراکز خدمات خودرو و تمامي آپاراتی ها تجهيزات مخصوصي براي بالانس کردن تايرها دارند. هنگامي که تايرها بالانس باشد عمود بر زمين و به موازات يکديگر قرارمی گيرند و عمرشان بيشترمی شود. با ديدن هندلينگ ضعيف، کشيده شدن دائمي خودرو به سمت راست يا چپ و گيجي فرمان می توان متوجه شد که تايرها بالانس نيستند.
منبع:سایت چرخان/ به کوشش:وحید فرهمند صدر/شرکت عایق خودرو توس