گاهي تعجب مي كنيم كه چرا پول و ثـــروت را به خــود جــذب نمي كنيم، درحالي كه هر كاري كه لازم بوده انجام داده ايم. براي جذب پول چه چيزي تأثير بيشتري دارد؟

بيش از سه دهه است كه روي قانون جذب مطالعه شــده

و كتــاب هاي متعددي در اين زمينه نوشته شده. وقتي صحبت از قانون جذب به ميان مي آيد بسياري از مردم مي خــــــواهند ياد بگيرند چگونه از آن براي جذب پول استفاده كنند، آنها شگفت زده اند بدانند چگونه عشق، اتومبيل، خانه، شادي و هر چيز ديگري را جذب كنند اما پول براي بيشتر مردم نقطه آغاز است، پس چگونه مي توان پول بيشتري جذب كرد؟

براي جذب هر موردي، به ويژه پول، هفت راه صحيح وجود دارد:

1-پول ببخشيد!

شايد عجيب به نظر برسد، اما هرچه بيشتر ببخشيد، بيشتر به دست مي آوريد وگرنه نمي توانيد در اين مسير موفق شويد. به هر كسي كه ازنظر روحي به شما حس خوبي مي دهد، آزادانه و آشكارا ببخشيد. با خودتان عهد ببنديد هميشه 10 درصد آنچه را دريافت مي كنيد، ببخشيد، اما در مقابل حسي كه به شمـــــا مي گويد:«ميزان بيشتري ببخشيد!» هوشمندانه تر عمل كنيد.

به ياد داشته باشيد به افراد، مكان ها و گروه هايي كمك كنيد كه به شما روحيه و حس سرزندگي مي دهند. فقط از خودتان بپرسيد:«اين هفته بيشتر از كجا الهام گرفتم؟» و به آن منبع پرداخت كنيد.اين سؤال را هر روز يا هر هفته از خودتان داشته باشيد، چون منابع الهام بخش مدام تغيير مي كنند. برخي از مردم با مشت بسته مي بخشند، آنها پول زيادي نمي پردازند، زيـــرا مي ترسند و دست نگه مي دارند. اگر بترسيد، ترس بيشتري را جذب مي كنيد، اما اگر ببخشيد، با قلبي گشاده باعث بازگشت دوچندان آن مي شويد. با عشق ببخشيد!

2-روشن و واضح باشيد.

بيشتر مردم پول را با باورهاي محدودكننده خود پس مي زنند مثل «پول بد است.» يا «افراد ثروتمند، شرور هستند.» اين باورها حقيقت ندارند، آنها را از ذهن خود پاك كنيد تا پول به سمت شما سرازير شود. روشن ساختن ذهن يكي از «ناگفته هاي راز» در قانون جذب است كه با عث مي شود اين قانون هميشه و در هر شرايطي براي شما كار كند.پس از همه اين ها، اين قصد و نيت آگاهانه شما نيست كه در زندگي تان آشكــار مي شود بلكه باور و فكري است كه در ناخودآگاه شماست. براي مثال وقتي شما ترك سيگار را در سال جديد هدف قـرار مي دهيد، هفته آينده چه اتفاقي رخ مي دهد؟ وقتي شمــا از هدف آگاهانه خـــود دست مي كشيد «ناخودآگاه» شما بر اين باور است كه شما نمي توانيد آن را انجام دهيد و شما مطابق با هدف خود نبوده ايد، پس «روشن و واضح» نيستيد. به احتمال زياد در ذهن ناخودآگاه شما باورهاي محدودكننده اي درباره پول وجود دارد، مانند «پول پرآزار است»، «پول مشكلات را جذب خواهد كرد»، «پول من را فردي مغرور خواهد كرد»، «پول انسان را حريص مي كند» و «افراد پولدار افاده اي هستند».اگر شما هم، چنين عقايد محدودكننده اي را باور داريد، فكر مي كنيد بتوانيد پول جذب كنيد؟ درواقع شما پول نداشتن را جــــذب مي كنيد، زيرا باور ناخودآگاه شما (پول بد است)، نيت خودآگاه شما (من اكنون پول بيشتري را به زندگي خود جذب مي كنم) را نفي مي كنــــد و كنار مي زند. آيا عجيب نيست كه برخــــــي مي گويند:«فيلم راز و قانون جذب كار نمي كند؟»

بديهي است وقتي شما اين باورها و موانع پنهان را براي موفقيت خود روشن مي سازيد، موفقيت راهي جز رخ دادن ندارد و موانع از بين مي روند. من در برنامه صوتي جديدم «ناگفته هاي راز»، در مورد روشن بودن صحبت كرده ام، كاري كه شما درحال حاضر مي توانيد انجام دهيد. پرسش اصلي در مورد باورهايتان است. به يك كاوشگر تبديل شويد و به دنبال باورهاي محدودكننده جذب پول برويد. وقتي موانع دروني خود را از بين ببريد، پول بيشتري جذب خواهيد كرد.

3-وارد عمل شويد.

بسياري از مردم مي نشينند و منتظرند پول مقابل آنها سبز شود!باید نقش خود را در فرآیند جذب باور کرد.زماني كه به جاي اقدام كردن، در ترديدهاي خود گرفتار مي شويد و هنوز به خودتان اطمينان نداريد، نشان مي دهيد كه در مورد پول و حق خود براي جذب آن، روشن و واضح نيستيد، پس همين حالا اقدام كنيد و ثروتمند شويد.

4-دليل داشته باشيد.

بسياري از مردم پول را پس مي زنند زيرا احساس مي كنند شايستگي آن را ندارند. يكي از راه هاي اصلي حل اين مشكل اين است كه پول را بـــراي يــك «هدف» بـزرگ بخواهيد، وقتـــي مي كوشيد حس دروني و ناخودآگاه خود را روشن كنيد. هدفي بزرگتر را براي كسب پول و ثروت تعيين كنيد.من نگرشي مثبت براي پايان دادن به خانه به دوشي در خود ايجاد كردم، به دست آوردن مبلغي هنگفت براي اين دليل، همه محدوديت هاي موفقيت را در من ازبين برد. من سكه اي از نگرش مثبت خود دريافت نمي كنم، بلكه پول را از راههاي ديگري جذب مي كنم، مانند ارتباط ها و ميلي كه در خود ايجاد مي كنم. به طور كلي، پول را براي دليل بزرگتري بخواهيد، تا شخص خودتان. اين راهي زيبا براي جذب بيشتر پول است.

5-پشتيبان داشته باشيد.

يكي از عاقلانه ترين كارهايي كه بــراي رسيدن به هر هـــدفي مي توانيد انجام دهيد ايجاد يا پيوستن به يك گروه، با نبوغ فكري است.  كتاب «بپيونديد و ثروتمند شويد»به شما یاد می دهد چگونه مي توانيد يك گروه پشتيبان ايجاد كنيد. به طور كلي، در كنار افرادي باشيد كه انرژي و حس الهام بخش شما را بالا نگه مي دارند. شما مي توانيد به تنهايي هم پيشرفت كنيد اما وقتي پشتيبان داريد، پيمودن اين مسير آسان تر است. برنامه هاي صوتي، كتابها و ديگر ابزار آموزشي هم مي تواند پشتيبان شما باشند. وقتي درگيري ذهني داريد از كتابها و نوارهاي آموزشي، الهام بخش كمك بگيريد تا انگيزه تان افزايش يابد.

6-سپاسگزار باشيد.

به خاطر پول و ثروت فعلي خود شكرگزار باشيد، حتي اگر ثروت چنداني نداريد! خواهيد ديد كه پول بيشتري جذب خواهيد كرد. حس قدرداني سيگنالي مي فرستد كه براي شما چيزهاي بيشتري براي شكرگزاري به ارمغان مي آورد.با آنچه در اين لحظه مي توانيد براي آن سپاسگزار باشيد، شروع كنيد.

7-آنچه را دوست داريد، انجام دهيد.

هيچ حسي در كاري كه از آن متنفريد، وجود ندارد! اگر درحال حاضر كاري را كه انجام مي دهيد دوست نداريد راهي براي لذت بردن از آن بيابيد. دنبال كردن آنچه نسبت به آن شور و اشتياق داريد، بزرگترين راز جذب ثروت است. داني داچ، دونالد ترامپ، بيل گيتس و بسياري از افراد موفق دنيا هم بر اين باورند كه «شور و اشتياق»در كنار مواردي كه گفته شد، جواز استقلال مالي شماست. دوستی در این رابطه می گفت من در زندگي كاري خودم، وقتي براي شركت هايي كار مي كردم كه كارم را دوست نداشتم، راه هايي براي انجام آنچه دوست دارم، پيدا مي كردم، براي مثال اولين كتابم را در ساعت ناهار در چنين شركت هايي نوشتم. آخر هفته ها هم كتابم را مي فروختم. با گذشت زمان، انجام دادن كــــار مورد علاقه ام تمام زندگي ام شد و امروز هر لحظه از زندگي ام شگفت انگيز است. دوست داريد چه كاري انجام دهيد، حتي اگر براي آن هزينه اي دريافت نكنيد؟ اين سرنخي براي آنچه بايد انجام دهيد است و البته يافتن راه هايي كه بايد صرف آن كنيد.

شما مي توانيد با دوست داشتن، پول بيشتري جذب كنيد. درنهايت منتظر موفقيت باشيد! انتظار اين را داشته باشيد كه همين الان پول جذب كنيد و بگوييد:«تعجب مي كنم اين همه پول امروز چگونه به سمتم مي آيد؟»

اين امر مغز شما را نسبت به يــافتن فرصت ها هـــوشيار نگه مي دارد و شما پس از آن به اقدامي جسورانه دست مي زنيد.

منبع: مجله راز – شماره58

به کوشش:فروغ اسدی/ رئیس خزانه گروه