هركسي با خودش حرف مي زند. بيشتر اين گفت و گوها دروني هستند و به ندرت كلامي با صداي بلند از دهان خارج مي شود. بعضي ها بلندبلند با خودشان حرف مي زنند و عجيب و غريب به نظر مي رسند. صحبت كردن با خود، چه آهسته و چه با صداي بلند، نقاط مثبت و منفي دارد كه اين مقاله به راهنمايي در اين زمينه مي پردازد.چندين سال پيش مطالعاتي انجام شد كه در حوزه روانشناسي سروصداي زيادي به پا كـرد. تيم نيوكام در مقاله اي كوتاه در مجله تايم نوشت كه بلندبلند صحبت كردن فرد با خودش به معناي ديوانگي نيست. او در اين زمينه به مقاله اي اشاره كرد كه مي گفت وقتي با صداي بلند با خودتان حرف مي زنيد، عملكردتان سريع تر شده و تفكرتان بــازتر مي شود.
يكي از كاربردهاي حرف زدن با خود، چه دروني و چه بيروني، در چالش هاي بين افكار و توقعات غيرمنطقي است. احساسات منفي اغلب در نتيجه آشفتگي هاي ادراكي، باورهاي غيرمنطقي يا توقعات غيرواقع گرايانه بروز پيدا مي كنند. درمانگران به افراد آموزش مي دهند كه چگونه اين افكار را شناسايي كرده و با آن ها مقابله كنند. براي انجام اين فرايند حتما لازم است با خودتان صحبت كنيد و ترجيحاً اين كار را با صداي بلند انجام دهيد.
شواهد زيادي اشاره به اين موضوع دارند كه گفت و گو با خود اگر به طور صحيح انجام شود، سودمند است، گرچه در برخي موارد پيش مي آيد كه حرف زدن با خودتان توصيه نمي شود.
بديهي است گفت و گوهاي منفي نيز وجود دارند مثل زماني كه خودتان را نااميد كرده، توبيخ مي كنيد يا به هر شكل منفي با خودتان رفتار مي كنيد. گفت و گوهايي با بار منفي كمتر نيز وجود دارند، مانند وقتي كه خشمگين مي شويد يا برنامه ريزي مي كنيد وقتي فلاني را ديديد، به او چه بگوييد. اما روش هايي براي اينكه ذهن خود را از حالت اربابي به شكل يك خدمتكار عالي براي خودتان دربياوريد، وجود دارند:
به خودتان حرف هاي مثبت بزنيد و اين كار را بارها و بارها تكرار كنيد.
به خودتان اطمينان بدهيد كه توانايي كنترل خود را داريد. درواقع كساني كه باور دارند بيش از حد متوسط قادر به كنترل كردن خودشان هستند، بهتر از كساني كه به اين بــــاور نرسيده اند، عمل مي کنند. خودتان را به خاطر موفقيت ها و اهداف روزانه اي كه به آنها دست پيدا مي كنيد، تشويق كنيد.
در راستاي اهداف شخصي كه براي خــــودتان درنظر گرفته ايد، براي خود تعيين كنيد مي خواهيد چه كسي باشيد و نيز تصميم بگيريد در همين لحظه چگونه آن را عملي كنيد، مثلاً وقتي تغذيه سالمي داريد اما براي مصرف نوشابه وسوسه مي شويد، يــادتان باشد كه مي خواهيد چه كسي باشيد، پس با وسوسه تان مقابله كرده و براي اين پيروزي به خودتان افتخار كنيد، حتي بگوييد به خودم افتخار مي كنم كه آن نوشابه يا شيريني را نخريدم! يادتان باشد شما كسي هستيد كه مي توانيد خودتان را كنترل كنيد!
وقتي با كار ترسناكي روبه رو مي شويد، در گفت و گوي با خود به جاي واژه من از کلمه تو يا اسم خودتان استفاده كنيد، مثلاًبگوييد: تو از عهده اش برمي آيي. تو مي توني مقــاله اي بنويسي كه ميليون ها نفر خواننده داشته باشه.
وقتي به اشتباهات خودتان نگاه مي كنيد، از ضمير سوم شخص يا اسمتان براي مورد خطاب قرار دادن خودتان، به شكل دروني يا بيروني، استفاده كنيد.
از گفت و گوي دروني براي تعريف مجدد خودتان استفاده كنيد. وقتي افراد حق انتخاب داشته باشند كه بخش سالم تر خود را برگزينند، در بروز تغييرات رفتاري شان موفق تر خواهند بود.
هدف هاي خود را با صداي بلند به زبان آوريد. اگر بايد چيزي را از اتاق ديگر بياوريد، آن را با صداي بلند بگوييد.
هنگامي كه كار يا پروژه اي در دست داريد، از بلند حرف زدن با خودتان نترسيد، چون با اين كار تمركز خود و كساني كه با شما كار مي كنند، افزايش مي يابد و درنتيجه شما مؤثرتر كــــــار مي كنيد.
هر از گاهي توقف كنيد و با دقت از افكارتان آگاه شويد. ارزيابي كردن يك امتياز است. اگرچه گاهي اين كــار مسخره به نظــر مي رسد اما مي توانيد نفس راحتي بكشيد، ذهنتان را پاك كنيد و به زمان حال بينديشيد.
وقتي از لحظه اي لذت مي بريد، مكث كنيد و اجازه دهيد آن لحظه در شما تأثير عميق بگذارد، با خودتان درباره اينكه چه لحظه فوق العاده اي است، حرف بزنيد.
شايد اين تكنيك ها عجيب به نظر برسند يا درحد سرگرمي باشند، اما مطالعات نشان مي دهند كه قطعاً اين روش ها كارساز و كاربردي هستند، تصوير شما از خودتان را بهبود مي بخشند، تمركز و كارآيي تان را بالا مي برند و منجر به آرامش بيشتر در شما مي شوند.
منبع: مجله موفقيت/ به کوشش:هیات تحریریه